Nu är Smängen som vackrast

Vårens sena örter och sommarens tidiga blommor tillsammans

Kylan och regnet har gett en fin och lång blomning de senaste veckorna. Försökte hitta nya kombinationer med kameran.

Svärdslilja, vänderot, trädgårdsnattviol och ängsnäva 12 juni 2019.
Tjärblomster, vänderot, bergsyra och och strandglim. I bakgrunden gräslök och brudbröd. 12 juni 2019.
Brudbröd, en ensam vallmo och i bakgrunden blåeld 12 juni 2019.
Blodnäva, käringtand, backnejlika och prästkrage 12 juni 2019.
Backglim, prästkrage och käringtand 12 juni 2019.