Att anlägga en äng i trädgården.

FuktSmängen – bilder 2016

Tanken är att ta ett fotografi från ungefär samma vinkel upprepade gånger under ett år.

2017-02-04 - VåtSmängen. Vintervila efter slåtter.
2017-02-04 – FuktSmängen. Vintervila efter slåtter.
2016-10-23-kl-14-51-FuktSmängen. Efter att örterna vissnat passar några plantor med högt gräs på att växa.
FuktSmängen 23 oktober 2016 klockan 14.00. Efter att örterna vissnat passar några plantor med högt gräs på att växa ut.

 

FuktSmängen 4 September 2016 klockan 18.04. I bakgrunden syns ett gracilt exemplar av stånds som blommar, till höger längst fram ett exemplar som blommat ut. Myntan till vänster går knappt att urskilja. Nysört ger lite vit färg.
FuktSmängen 4 September 2016 klockan 18.04. I bakgrunden syns ett gracilt exemplar av stånds som blommar, till höger längst fram ett exemplar som blommat ut. Myntan till vänster går knappt att urskilja. Nysört ger lite vit färg.
FuktSmängen 11 augusti 2016 klockan 19 59. Inte mycket färg kvar.
FuktSmängen 11 augusti 2016 klockan 19 59. Inte mycket färg kvar.
FuktSmängen 3 augusti 2016 kl 14 36. Stånds och flockfibbla ger gul färg. Fackelblomstren är något mindre utväxta än förra året. Enstaka rödklint ses.
FuktSmängen 3 augusti 2016 kl 14 36.
Stånds och flockfibbla ger gul färg. Fackelblomstren är något mindre utväxta än förra året. Enstaka rödklöver ses.
FuktSmängen 30 juli 2016 kl 13 27
FuktSmängen 30 juli 2016 kl 13 27
FuktSmängen 12 juli 2016 klockan 20 46. Efter regnen kommer nu färg från stallört, nysört, strandveronika och älggräs.
FuktSmängen 12 juli 2016 klockan 20 46. Efter regnen kommer nu färg från stallört, nysört, strandveronika och älggräs.
FuktSmängen 1 juli 2016 klockan 1935. Vänderot utblommad.
FuktSmängen 1 juli 2016 klockan 19 35. Vänderot utblommad.
FuktSmängen 19 juni klockan 20 45. Ängsnäva blommar, några få stallört, vänderot och i bakgrunden älggräs.
FuktSmängen 19 juni klockan 20 45. Ängsnäva blommar, några få stallört, vänderot och i bakgrunden älggräs.
FuktSmängen 10 juni 2016 klockan 20 29. Smörblommor, ängsnäva, vänderot och svärdsliljs blommar. Dock sparsamt på grund av torkan. De flesta bladrosetterna gäller stallört.
FuktSmängen 10 juni 2016 klockan 20 29. Smörblommor, ängsnäva, vänderot och svärdsliljs blommar. Dock sparsamt på grund av torkan. De flesta bladrosetterna gäller stallört.
FuktSmängen 26 maj klockan 21 53. Smörblommor har slagit ut.
FuktSmängen 26 maj klockan 21 53. Smörblommor har slagit ut.
FuktSmängen 16 maj 2016 klockan 20 56
FuktSmängen 16 maj 2016 klockan 20 56
FuktSmängen 13 maj klockan 21 09. Många fler stänglar än tidigare ses från lungörten till höger, samtidigt som stänglarna liksom utgår från bladrosetten av den ängsnäva som växer just intill. Svalörtens kronblad har vissnat.
FuktSmängen 13 maj klockan 21 09. Många fler stänglar än tidigare ses från lungörten till höger, samtidigt som stänglarna liksom utgår från bladrosetten av den ängsnäva som växer just intill. Svalörtens kronblad har vissnat.
8 maj klockan 20 11. Värmen har kommit och allt växer fort. Svalört har slagit igen sin blomkorg för kvällen och syns inte. Svärdsliljan höjer sig över övriga rosetter.
8 maj klockan 20 11. Värmen har kommit och allt växer fort. Svalört har slagit igen sin blomkorg för kvällen och syns inte. Svärdsliljan höjer sig över övriga rosetter.

FuktSmängen 4 maj 2016 klockan 16 01. Enstaka exemplar av svalört till vänster och av fläckig lungört till höger i skuggan. Bladrosetter av ängsnäva, stallört och svärdslilja ger grön färg.

FuktSmängen 4 maj 2016 klockan 16 01. Enstaka exemplar av svalört till vänster och av fläckig lungört till höger i skuggan. Bladrosetter av ängsnäva, stallört och svärdslilja ger grön färg.

FuktSmängen 3e april klockan 18 27. Bladrosetterna växer.
FuktSmängen 3e april klockan 18 27. Bladrosetterna växer.
FuktSmängen 29 mars 2016 klockan 13 57
FuktSmängen 29 mars 2016 klockan 13 57

Ängfullness med en egen blomsteräng