Att anlägga en äng i trädgården.

Sysslor under ett år

Två milstolpar

Glädjen med Smängen ökade i och med två centrala förändringar. Den ena var att aldrig lägga ned mer än några minuter med sysslor på Smängen sommartid. Det egentliga arbetet förläggs till hösten, när inga andra aktiviteter utomhus lockar. När det är för blåsigt och regnigt för en promenad. När det inte går att sola. Den andra var att öva mig i att se ”glaset som halvfullt”, att bortse från det som jag tidigare skulle ha betraktat som fult i en trädgård. Och, gradvis har jag fått en ny blick. Blomkorgar som torkat eller bruna fröställningar kan betraktas som vackra fåror i Smängens ansikte som mot hösten mognar. Som historiska dokument över den sommar som varit, med dess unika kombination av ljus, värme, vind och väta.

Ingenting som tvingar

En viktig insikt har varit att ingen syssla är tvingande. Ett år gjorde omständigheterna att jag inte alls kunde vara med Smängen. Det året visade samtidigt fördelen med att ha en liten äng i trädgården och inte ett trädgårdsland. Jag möttes inte av igenvuxna täppor där ogräs måste rensas. Det blev lite mer arbete med slåtter året efter, det var allt. Lite mer klipp att forsla undan, inget mer. Tiden jag lägger ned avspeglar sig, i bästa fall, i hur vacker och intressant jag finner Smängen året efter. Men, sett över ett år har skillnaderna varit små. Smängen har vuxit fram sakta och det har alltid varit möjligt att vänta. Viktigast är att prioritera att kvarvarande strån, stjälkar och stänglar blir riktigt korta, helst två centimeter, vid slåttern.

Ett år på Smängen

Mars

Inspektion för behovet av fagning, att avlägsna högar av löv eller gräs som kan hindra växtligheten. Fagning där det behövs.

April och maj

Borttagande av maskrosor. Nedklippning av exemplar av stallört för att ge ljus och vatten till omgivande örter. Tagande av sticklingar till pluggplantor, på Smängen eller utanför.

Juli

Nedklippning av skräppa och gråbo och bortforsling av fröna.

Augusti

Nedklippning av stallört och bortforsling av fröna.

Sommar och höst

Skördande av frö, på eller utanför Smängen. För vissa örter direkt utplacering av frö. För andra örter torkning och tröskning (att fälla ut de torkade fröna från sina kapslar) inför förvaring av fröna. Plantering av frö i speciella kärl för att frambringa pluggplantor. Försiktig tillförsel av sand och jord. (Tanken är att jämna till ytan inför slåttern samt att tillföra jordbakterier och smådjur så att alla växter får den miljö de önskar.)
Stödvattning av enstaka nyligen planterade pluggplantor eller identifierade frösådda plantor.

Oktober

Utplantering av pluggplantor.

Oktober eller november

Uppgrävning och bortforsling av gråbo och maskros. Uppgrävning av hallon för plantering i hallonlandet. Slåtter och efterbetning.

December, januari och februari

Summering av årets intryck.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ängfullness med en egen blomsteräng