Örter spirande ur matkompost

En torräng fanns på den tomt vi byggde vårt sommarhus på. Enbart tre örter blommande på den, ljung, flockfibbla och höstfibbla. Ungefär 25 kvadratmeter stor. När tanken på en smäng började gro, förde jag bort 12 (sic!) skottkärror med torv från ytan. Rester av gräs och och örter, till viss del förmultnade. Efter det har olika tvåhjärtbladiga växter invandrat eller införts. Dock har det nordöstra hörnet förblivit blomfattigt. Vintern 2020 till 2021 lade jag en hög med förmultnad och maskrik matkompost på ytan. Till våren fördes komposten över till grönsakslandet. Förvånad ser jag i år färgkullans gula färg växa där komposten låg. Tillsammans med prästkrage och backnejlika. Ibland måste uppenbarligen marken berikas med näring för att en smäng skall blir färgrik.

Gul färgkulla, violett backnejlika och prästkrage, 3 juli 2022. I bakgrunden stallört.