Renfana – låg och hög

Örten blommar under lång tid sensommar och höst. Gula vackra blomkorgar som kan föra tanken till en eternell. Där Smängen är torr och solig växer renfana lågt. Den bidrar till helheten, släpper in grässtrån och andra örter mellan sina stammar. Där Smängen har tillrinnande vatten, däremot, växer renfana högt. Inga andra örter ses där den frodigt breder ut sig. Jordstammen är dock kort och kan lätt tas bort.  

Där stenar togs bort och marken jämnades till för några år sedan (”Dalen”), har renfana brett ut sig. För att motverka tendensen till dominans har jag nu i samband med höstens slåtter grävt upp och avlägsnat från Smängen ett antal exemplar. Då rötterna är ytliga har det gått fort.

2022-08-04 – lågväxande renfana (tanacetum vulgare) på torrt och soligt område.

2022-08-04 – frodig och högväxande renfana (tanacetum vulgare) på mark med tillrinnande vatten och skugga delar av dagen.