Robotgräsklippare – maskrosens bästa vän

En positiv effekt av den ökade användningen av robotgräsklippare kan vara att tidiga nektarsökande insekter får ett mer välfyllt skafferi än tidigare. När ogräsmaskrosens korgar fälls till marken producerar de fröer som ökar antalet exemplar till nästa vår. I denna närbelägna trädgård har tätheten av örten ökat de senaste åren. Robotgräsklipparen surrar ofta när jag går förbi.

Bestånd av maskrosor på en yta som klipps av en robotgräsklippare. 12 maj 2022.