Rödklint och svartklint

Rödklint och svartklint har likartade blomkorgar och fröställningar. Men, bladrosetterna ser helt olika ut efter att rödklinten i höstas klipptes ned helt kort. På kommunala gräsmattor där örten klipps ned sommartid har sett att den remonterar i en lågkrypande variant. Svartklintens rosett har varit grön och frodig hela vintern, jag klippte inte ned den i höstas. Örten passar egentligen inte in på min arketypiska smäng där enbart låga växter ingår och allt klipps ned efter växtsäsongen. Men, att detta exemplar tog sig efter att frön importerats i en plastpåse i fickan från södra Frankrike gör att den får speciell uppmärksamhet. En rödklint som växer på en närbelägen strandäng har dock blivit lika frodig som svartklinten.

Svartklint (centaurea nigra) 17 maj 2021. Bladrosetten har ökat i storlek den senaste veckan. Jag har aldrig prövat att klippa ned den till vintern.
Rödklint (centaurea jacea) 18 maj 2021. Rosetten klipptes ned till några centimeters höjd i höstas.
Frodig rödklint på strandäng. 17 maj 2021.