Sådd i Dalen

För några år sedan togs stora stenar bort från en del av Smängen (”Dalen”). Marken jämnades till med tanken att den årliga nedklippningen skulle bli sorglös. Vatten rinner till från ett bakomliggande berg. Tyvärr frodas nu höga gräs som knylhavre och hundäxing på en del av denna yta. De har dominerat växtligheten de senaste åren där vattnet rinner efter regn. I ett försöka att hjälpa de tvåhjärtbladiga arterna har jag i år sått in inköpta fröer av annueller samt sparade frön av stor blåklocka (campanula persicifolia) och skogsnäva (midsommarblomster, geranium sylvaticum). Skugga och fuktighet begränsar ambitionen. Växtligheten här i kanten av Dalen kommer rimligen förbli hög mot slutet av juli varje år. Målbilden utgörs av att de höga stjälkarna skall bära färgrika blomkorgar. Att de höga gräsen skall hålls tillbaka.

2022-10-11 – sparade frön av stor blåklocka (campanula persicifolia) och skogsnäva (geranium sylvaticum).
2022-10-11 – utsådd av fröer blandade med såjord.