Sand och såjord drygar ut

Ett billigt sätt att dryga ut fröna för jämn sådd är att blanda ut med sandlådesand, som säljs i små förpackningar. Jag blandar även ut med lite inköpt såjord, den mörka färgen gör det tydligt var jag sått. Ett stort antal frön har jag nu återfört till Smängen, de förvarades över vintern. Jag vet inte när det är bäst att återföra, men örter med vinterståndare sprids rimligen hela vintern via vind och djur.

Sandlådesand inköpt på en handelsträdgård.
Fröna tröskades med handgräsklippare. Därefter blandades de med sand och såjord för att få volym.