Skogsnäva, större för varje dag

Skogsnäva, större för varje dag. Stjärnblomma, längre för varje dag. Det är en påtaglig skillnad för varje dygn.

Midsommarblomster, skogsnäva, med enstaka knoppar. Omgärdad av en stjärnblomma. 16 maj 2021.