Att anlägga en äng i trädgården.

Smäng, varför ett nytt ord?

Ängsblommor och grönfond

En smäng uppstår då en gräsmatta inte klipps under växtsäsongen. Betraktaren är van vid ett trådgårdsland, ett stenparti eller en kortklippt gräsmatta på ytan. Ytan är liten. Ordet smäng markerar att vi kultiverar något nytt och modernt, inte en biotop eller ängstyp som naturvårdare identifierar. Vi behöver ett nytt ord för odlandet av ängsblommor i trädgården tillsammans och där säsongen avslutas med slåtter och efterbetning. Ett nytt ord för en marktäckande grönfond och örter som ger färg på höjden. Ett nytt ord för en ängsyta mindre än grannens gräsmatta. En odling där ängens dynamik används; mandelblom vissnar ned och upplåter sitt luftrum till prästkrage. Till hösten återkommer mandelblom med bladrosetter, trevliga hela vintern. En smäng är inte en ansats att återskapa forna tiders slåtterängar. En smäng är ingen traditionell trädgårdstäppa och är inte ett försök att återställa botaniskt viktiga naturvärden. Smängen ligger i min trädgård (och på en angränsande vägren) i ett litet samhälle. På en smäng, där inte gräs odlas för att bli hö, kan slåtter och efterbetning ske efter växtsäsongen – för att även sensommar och tidig höst skall vara färgrik och spänstig.

Smängen – en liten blomsteräng

En liten äng på en liten yta i ett litet samhälle
Kravlös – inget arbete är tvingande
Försöker inte rekonstruera något som varit
Inte ett trädgårdsland, inte en slåtteräng
Tyst – förutom ljuden från vind och insekter

Tweeta: Från robotgnissel till insektssurr – besök angitradgarden.se.

Namnet Smängen har jag bildat av små och äng. En äng på små ytor, en lilläng, en smäng.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ängfullness med en egen blomsteräng