Att anlägga en äng i trädgården.

Centrala milstolpar

Huvudsakligen njutning under maj, juni, juli och augusti

Under 2014 ägnades maj, juni, juli och augusti huvudsakligen åt njutning. Under maj tog jag bort 10 frösådda maskrosor. Under juni stödvattnade jag stor blåklocka som såg ut att helt vissna ned. Under juli ryckte jag upp en gråbo och klippte ned två skräppa som bortfördes. Under juli och augusti tog jag ibland frön och spred dem. Men, ett av de viktigaste besluten jag tagit har varit att i stort sett låta bli Smängen under växtsäsongen. Att njuta och kanske fundera över nästa år. Med det, och att åtgärder och observationer tecknas ned i Smängens dagbok, kan det jag gör utvärderas. Åtgärder kan prioriteras och riktas. Och, sysslorna kan spridas ut från oktober till mars. Sysslorna kan utföras när inga andra aktiviteter utomhus, inte ens promenader, lockar.

Plastpåse i fickan

Viktigt för att grönfonden skall se naturlig ut är alla de örter som kryper efter marken. Ärenpris, blodrot, käringtand, revfingerört, gåsört och småsporre ger en substans och hjälper kanske till att hålla undan gräs. Dessa örter har alla införts via fröer eller vandrat in spontant. Vid promenader och cykelturer försöker jag komma ihåg att ha med en plastpåse i fickan. När fröna är plockade blir nästa utmaning att komma ihåg att sprida dem på Smängen.

Egna pluggplantor

Som odlare har en av de mest tillfredställande aktiviteterna med Smängen varit att framgångsrikt odla fram egna pluggplantor. Men, den enda riktiga succén har varit färgkulla som grott bra i. Vanligen har det varit trögt: rödfibbla – en av 40 pluggplantor grodde, gullviva – fyra av 40. Jag har gjort det lätt för mig, lagt jord och såjord i de behållare som pluggplantorna från Pratensis kommer i. Efter att fröna lagt i har jag virat om en duk och ställt utomhus, skuggigt. Vattnat om jag varit på plats. Efter ett år har de plantor som grott satts ut på Smängen.

Sticklingar

Vi massförekomst av en ört på vägrenar utanför synhåll från boningshus tycker jag det är rimligt att ta sticklingar. De kan dras upp till en pluggplanta över sommaren och sättas ut till hösten. Så har tjärblomster, blodnäva och backtrift införts på Smängen. De örter jag tog med mig från villan (brokig lungört, vit skogsnäva och gulsippa) krukades in och sattes ut som pluggplantor.

Inköpta pluggplantor

Men några få undantag har de pluggplantor jag köpt från Pratensis sett fina ut vid ankomsten. De skickas via vanlig post och Inger Runeson rekommenderar att paketet hämtas ut direkt efter ankomsten. Plantor har jag även köpt på affären vid Göteborgs Botaniska Trädgård och en närbelägen plantskola. De gånger jag satt ut pluggplantor på våren är mitt intryck att andelen som överlever är mycket lägre än efter utsättning på hösten.

Inköpta frön

Med åren har fröblandningarna (örter och gräs) från Pratensis blivit allt rikare. Men – troligen passar de bäst för naturområden, inte för en liten äng i trädgården. Idag tänker jag att det perfekta hade varit enbart korta gräs på Smängen, gräs vars stänglar med blommor är högst några decimeter höga. Idag hade jag enbart köpt rent blomsterfrö, om jag börjat om från början. Jag hade inte sått in de gräs som ingår i Pratensis fröblandningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ängfullness med en egen blomsteräng