Snabb remontering – rödklint

Många gräsmattor får nog betraktas som kuvade blomsterängar. Rödklint tycks ha en god förmåga till motstånd. Trots att denna gräsyta klipps av en robot hinner den skicka iväg några blomkorgar.

Rödklint på roboklippt gräsmatta. 19 augusti 2021.