Sommarkluster

Under åren har fler och fler örter anslutit sig till denna samling. Stormåra infördes som en liten stickling för ungefär 20 år sedan. Rimligen har många frön producerats, men inga andra grupper av växten har noterats på Smängen. Med några års mellanrum har sedan skogsklöver, gulmåra, åkervädd och rödklint anslutit och bildat en liten grupp. Backtimjan flankerar.

Stormåra, gulmåra, skogsklöver och åkervädd 3 juli 2022.