En smäng som stadsäng

En smäng kan vare en stadsodling, en stadsodling på marken. En stadsäng som inte är en ansats att återskapa forna tiders slåtterängar. En stadsäng som inte är en trädgårdstäppa och inte är ett försök att återställa naturvärden. Pågående försök vid Ulltuna i Uppsala visar att nyanlagda stadsängar kan anläggas på stadens eller samhällets alla ohävdade grönytor och maskrosodlingar (ytor som slås just när maskrosorna gått i frö).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *