Stallört och älggräs bekämpas

Smängen är liten, älggräs är en för stor ört har jag bestämt mig för. Stallört hotar att konkurrera ut alla andra örter på den fuktiga delen av Smängen. Båda örterna avser jag nu kontinuerligt klippa ned nära marken under denna säsong. Det är för många exemplar för att gräva upp. Jag tänker pröva att täcka bladrosetterna med några centimeter sandblandad jord och så in andra örter till hösten. Tanken är att fröna gror och klarar att växa in i rosetten under.

På bilden kan vi ana just varför stallörten hindrar övriga växter. Den har en kompakt bladrosett. Ängsnävan, däremot, har en ensam stam och övriga växter kan krypa nära. Båda örterna har fina och färgrika blomkorgar.

Robust stallört 17 maj 2021.
Ängsnävan har en stam. 17 maj 2021.
Stallört kryper in nära ängsnäva. 17 maj 2021.