Stor blåklocka – efterlängtad

Stor blåklocka kommer med efterlängtad blå färg när prästkrage och brudbröd håller på att blekna. Kontrasten mot prästkrage ger svensk midsommar. På bilden ses att likaledes brudbröd, även när den håller på att sätta frö, kan ses tillsammans med stor blåklocka.

De pluggplantor jag ursprungligen inköpte från Pratensis sattes för torrt; några stänglar kommer varje år men de blir högst några decimeter höga. Ett år sågs nya exemplar som efter ett snöre i nordostlig riktning. Kanske hade kapslar släppt sina frön just när vinden blåste så. Ett av dessa frösådda exemplar har växt ut till ett litet bestånd som vissa år ger höga stänglar. Eftersom örten är så efterlängtad stödvattnade jag detta bestånd förra sommaren, troligen är även denna växtplats för torr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *