Strimsporre på sjunde våningen

Närmaste större bestånd är cirka en kilometer bort från denna altan. Uppenbarligen virvlar frön omkring långa sträckor på hög höjd. De har funnit en liten glipa att gro i på sjunde våningen. Ön Pepparholmen ger oss tydliga bevis på att frön färdas långa sträckor via vind, fåglar eller fordon. Den skapades som en del av Öresundsförbindelsen i slutet av 1990-talet. En konstgjord ö behövdes som en övergång mellan tunnel och bro. Materialet till ön hämtades från havsbotten. Där fanns det knappas några frön till ängsblommor. En rapport som går att ladda ned från https://www.oresundsbron.com/sv/info/livet-pa-peberholm?q=pepparholmen anger att 799 växter har observerats. Alla har invandrat.

Strimsporre (linaria repens) på sjunde våningen i Stockholm.15 juli 2022.