Etikettarkiv: Åkervädd

Rosetter som trycker mot marken

Många av Smängens örter evolutionerades rimligen fram på stora grässlätter där det gick betande djur. En del har sedan nått oss via slåtterängar eller andra typer av ängsmarker. För vissa bladrosetter ser det ut som de trycker sig mot marken så att det betande djuret skall ta grässtråna bredvid. Kanske tydligast för slåtterfibbla.

Slåtterfibbla 3 maj 2021.
Åkervädd 3 maj 2021.

Åkervädd – högburen lila färgsättare

Åkervädden växer högt och ger en fin lila färg nu under juli då de flesta i familjen är på plats i sommarhuset. Även bladrosetten reser sig över de örter som gett färg före midsommar. På bilden ses en kombination med backnejlika, som håller sig nära marken och brudbröd som håller på att gå i frö.
Jag identifierade tidigt en vägkant där stora mängder frö av örten producerades varje år. Jag skördade, torkade och spred efter slåttern på Smängen. Men, det tog flera år innan jag fick syn på något blommande exemplar av åkervädd på Smängen. Nu hälsar jag örten på nya ställen varje sommar.