Etikettarkiv: Ängsnäva

Trio i blått

Dessa tre örter hittade varandra. De växer där vatten rinner från ett berg ovanför. Frodigare och högre än på torrare delar av Smängen.

Åkervädd, strandveronika och ängsnäva 3 juli 2022.
Dessa tre fann varandra. Ängsnäva, strandveronika och åkervädd. Intressant att bladrosetterna är så avgränsade och ser planterade ut. Under dem rinner vatten från berget ovanför ned till det lilla våtmarken (som just nu är torrt). 23 maj 2022.

Nya spännande intryck

I morgon får vi regn enligt prognosen. En kvällsvandring gav flera intryck.

Oväntat dök en polygalaceae upp på denna plats. Jag införde frön för mer än 10 år sedan till ett helt annat ställe. Växtens frön transporteras av myror enligt floran. 23 maj 2022.
Här har trädgårdsnäva, gullviva och buskstjärnblomma hittat varandra. 23 maj 2022.
Fläckig lungört har fortfarande kvar sina kronblad. 23 maj 2022.
Ramslök helt överväxt av gulvial. Frågan är om vialen hämmar växten av ramslök till nästa år. 23 maj 2022.
Dessa tre fann varandra. Ängsnäva, strandveronika och åkervädd. Intressant att bladrosetterna är så avgränsade och ser planterade ut. Under dem rinner vatten från berget ovanför ned till det lilla våtmarken (som just nu är torr). 23 maj 2022.
Denna ängssalvia kanske nu har nått en storlek så att den klarar ett angrepp av en snäcka utan att duka under. 23 maj 2022-

Stallört och älggräs bekämpas

Smängen är liten, älggräs är en för stor ört har jag bestämt mig för. Stallört hotar att konkurrera ut alla andra örter på den fuktiga delen av Smängen. Båda örterna avser jag nu kontinuerligt klippa ned nära marken under denna säsong. Det är för många exemplar för att gräva upp. Jag tänker pröva att täcka bladrosetterna med några centimeter sandblandad jord och så in andra örter till hösten. Tanken är att fröna gror och klarar att växa in i rosetten under.

På bilden kan vi ana just varför stallörten hindrar övriga växter. Den har en kompakt bladrosett. Ängsnävan, däremot, har en ensam stam och övriga växter kan krypa nära. Båda örterna har fina och färgrika blomkorgar.

Robust stallört 17 maj 2021.
Ängsnävan har en stam. 17 maj 2021.
Stallört kryper in nära ängsnäva. 17 maj 2021.

Ängsnäva och bin

Juliblommande släkting till midsommarblomster

Midsommarblomster, skogsnäva, blommar kort tid veckorna före midsommar. Ängsnävan, däremot, blommar nu i juli – när vi är i sommarhuset under en längre tid. Jag tycker om den blå färgen, både på nära håll och på avstånd. Och bina tycks gilla örtens nektar. Förstora gärna biet – imponerande på nära håll. Jourhavande biolog Emma Wahlberg har klassificerat den som ett honungsbi.

Bi på ängsnäva - 1 juli 2017 klockan 13 52.
Honungsbi, Apis mellifera, på ängsnäva – 1 juli 2017 klockan 13 52.

Ängsnäva - 1 juli 2017 13 52.
Ängsnäva – 1 juli 2017 13 52.

Två bin på samma ängsnäva. 1 juli 2017 klockan 13 52.
Två bin på samma ängsnäva. 1 juli 2017 klockan 13 52.

 

 

Dolda vårblommor

Örter på samma yta

Med en smäng menar jag att örter från olika årstider växer på exakt samma yta på ett litet område i trädgården. Här ses hur några få lungört, gulsippa och svalört blir överväxta av stallört, ängsnäva och gulvial. För att vårörter skall synas nästa år måste ytan klippas helt kort efter växtsäsongen.

Lungört, gulsippa och svalört 4 maj 2017 klockan 21 52.
Lungört, gulsippa och svalört 4 maj 2017 klockan 21 52.

Lungört och gulsippa - 4 maj 2017. Ängsnävans första blad har visat sig.
Lungört och gulsippa – 4 maj 2017. Ängsnävans första blad har visat sig.

Ängsnävans bladrosetter 19 maj 2017.  Bladen  döljer nästan helt lungört  och gulsippa.
Ängsnävans bladrosetter 19 maj 2017. Bladen döljer nästan helt lungört och gulsippa.

Stallört, ängsnäva och gulvial - 1 juli 2017 klockan 19 52. Ingenting syns av vårens örter - de är helt dolda.
Stallört, ängsnäva och gulvial – 1 juli 2017 klockan 19 52. Ingenting syns av vårens örter – de är helt dolda.

Kråkklöver med vänner

Midsommarblommor i det fuktiga

Måran som gett enskilda korgar tidigare år ger nu rikligt med färg. Kanske fukten i juni har  hjälpt. Området trycktes ihop av maskinen som var på fuktSmängen tidigt i våras.

 

Ängsnäva, kråkklöver, vänderot och en måra - 25 juni 2017 klockan 11 17. Fuktigt område.
Ängsnäva, kråkklöver, vänderot och en måra – 25 juni 2017 klockan 11 17. Fuktigt område.

Måra, stinknäva och vänderot - fuktSmängen 25 juni 2017. Växter införda via frö som hittat till varandra.
Måra, stinknäva och vänderot – fuktSmängen 25 juni 2017. Växter införda via frö som hittat till varandra.

Nära vårblommor

Vårblommor nära sin höjdpunkt

Kombinationen av gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol gifter sig väl, som Evert Taube lärt oss. Jag älskar dessa milda vårfärger och att få se dem tillsammans. På Smängen är kattfoten just nu i knopp och triften lyfter fram samma färg. Styvmorsviol ses i ett stort antal, ängsviol och skogsviol i några få exemplar.

Mandelblom, gullviva, trift och styvmorsviol 19 m1j 2017 kockan 20 58.
Mandelblom, gullviva, trift och styvmorsviol 19 maj 2017 klockan 20 58.

En tanke med Smängen är att använda ängens naturliga dynamik för att få blomning på en liten yta hela säsongen. Här ses hur ängsnävan snart har dolt den tidiga vårens örter.

Ängsnävans bladrosetter 19 maj 2017. Bladen döljer nästan helt lungört och gulsippa.
Ängsnävans bladrosetter 19 maj 2017. Bladen döljer nästan helt lungört och gulsippa.

Även daggkåpans färger smälter fint in bland vårblommorna. Örten ger grönfonden en intressant touch.

Daggkåpa 19 maj klockan 20 57.
Daggkåpa 19 maj klockan 20 57.

 

 

Färgklickar trots torkan

Glädjeämnen

Lite regn har kommit, och en del färgklickar kan fokuseras via linsen.

Blodnäva och prästkrage 15 juni klockan 0.33.
Blodnäva och prästkrage 15 juni klockan 0.33.

Ängsnäva, stallört och vänderot 19 juni 2016 kl 20 48. Ängsnävan tycks ha klarat torkan väl medan svärdsliljan som normalt sträcker sig över nävorna i år ser förkrympta ut. De första exemplaren av stallört har slagit ut.
Ängsnäva, stallört och vänderot 19 juni 2016 kl 20 48. Ängsnävan tycks ha klarat torkan väl medan svärdsliljan som normalt sträcker sig över nävorna i år ser förkrympta ut. De första exemplaren av stallört har slagit ut.

Stormåran varierar i storlek, i år är den liten men efter regnet kom denna blomning.
Stormåran varierar i storlek, i år är den liten men efter regnet kom denna blomning.

De ettåriga örterna ses knappast, getväppling, harklöver och ängsskallra. När busväder nu dragit in kanske de kan ses vid  nästa besök på Smängen. Många exemplar av nässelfjäril har synts på triften, enstaka vitfjärilar och en aurorafjäril. Färgen finns huvudsakligen på FuktSmängen, och jag har ställt frukoststolen invid slåtterfibbla och ängsnäva.

Ängsnäva – midsommar-nostalgi i juli

Ängsnäva blev ganska ensam vid årets blomning. Bilden är från 4 juli, nu när andra örter slagit ut på Smängens fuktigaste del har ängsnävan bleknat. Ett år sågs en underbar kombination med fackelblomster och svärdslilja. I år hade alla kronblad fallit av svärdslilja när ängsnävan slog ut. Ängsnävans blå färg är behagligare än den från den mindre släktingen skogsnäva (midsommarblomster). Men, färg och form för tanken till firande av midsommar. Ängsnäva infördes på Smängen som två pluggplantor, uppdragna från sticklingar tagna från ett stort bestånd invid en vägren. De växte direkt upp till frodiga plantor som gav rikligt med frö för vidare spridning. Innan jag lärde mig att inga bladrosetter från ängsnäva övervintrar, och att den visar sig sent på våren, trodde jag frustrerad att den försvunnit över vintern.

Strandlysing – ihärdig i våtmarken

Strandlysing (videört) ger en angenäm gul färg nu i juli. På bilden kontrasterar den stallört och ängsnäva. Den växer där det är allra fuktigast på Smängen. En stickling infördes från ett kärr invid en vägkant. Den växte snabbt ut till en litet bestånd. Under några år funderade jag på om örten är alltför invasiv för en äng i trädgården. Den spred sig snabbt och slog ut gräset den konkurrerade med. Även svärdsliljan tycktes ha svårt att stå emot strandlysing. Men, i år tycks ängsnäva och stallört ha blivit frodigare än strandlysing. Kanske finns det en balans.