Etikettarkiv: Backnejlika

Gult i fonden – högsommaräng

Getväppling, jordklöver, käringtand och blodrot – gult i fonden

På den delen av Smängen som ligger helt nära boningshuset blir jag allt mer övertygad om att jag trivs bäst med en helt kortvuxen fond och inget högt gräs. Fonden får gärna bestå av lågvuxna ettåriga eller mångåriga örter. Inte minst värdefull är getväppling som ses på bilden.

Backnejlika och blodnäva, getäppling och prästkrage samt gråbinka (nederst). 22 juni 2017 klockan 21 19
Backnejlika och blodnäva, getväppling och prästkrage samt gråbinka (nederst). 22 juni 2017 klockan 21 19

Backnejlika – årets blomma

På Smängen är backnejlika (ängsnejlika) årets blomma 2015. Den blommar över nästan hela ytan; förra året sågs enbart enstaka blommande exemplar. Området på bilden har tidigare varit tråkigt. Det har haft en tjock filt (thatch), är torrt och har uppvisat starr och gräs. För några år sedan växte mattfibbla in och gav gul färg nära marken. Fibblan har i stort sett vikit undan. I år, för första året, har backnejlika kultiverat marken. Filten hindrar inte längre örten från att gro och utvecklas. På bilden ses att färgerna på backnejlika och harklöver ser trevliga ut tillsammans.

Stortimjan – krydda i grönfonden

Stortimjan kryddar grönfonden med lila färg och ger en variation mot gräset. Bäst tycker jag om den mörkt rödlila färgen som på bilden. Gulmåra och backnejlika ger kontrast. Timjan kan uppvisa en ljus lila färg till denna mörka. Före slåttern sprider jag frön då jag gärna ser örten på fler ställen på Smängen. De flesta etablerade bestånd återkommer år efter år, men ibland försvinner ett bestånd över vintern. Stortimjan växer på en allmän gräsmatta i samhället och infördes därifrån med frö. Om det finns en inblandning av kryddtimjan från kryddodlingen har jag svårt att avgöra.

Backnejlika – rosa färgsättare i juli

Förra året, 2014, blommade enbart några få korgar av backnejlika (ängsnejlika). Sommaren var torr. I år, med en kall och blöt vår och försommar, blommar örten rikligt. Den är en uppskattad färgsättare nu i juli och en lång bit in i augusti; vacker i sig men även i kombinationer. På bilden ses backnejlika nära färgkulla. Ursprungligen inköptes ett tiotal pluggplantor från Pratensis. De placerades nära varandra i en torr slänt. Örten blommade år efter år, men jag noterade i stort sett inga nya exemplar. Så kom torkan 2008, när jag anlände vid midsommar var Smängen helt gul och jag trodde att alla aktiviteter hade varit förgäves. I slutet av juli regnade det rikligt, och året efter blommade ett stort antal exemplar av backnejlika helt oväntat 10 meter bort från det ursprungliga beståndet. Det var som om varje planta hade mångfaldigat sig och gett sig ut på en flygtur för att landa på ett helt nytt område. Ingen backnejlika sågs mellan de två växtplatserna. Magi.

Örten är under spridning till hela Smängen. Dock tycks exemplar ge upp efter några år, där jag ursprungligen planterade örten ses inte många blomkorgar. Oftast tar jag mig tid och hjälper till med att sprida frö av backnejlika till nya växtplatser.