Etikettarkiv: Backnejlika

Rikligt med frö av backnejlika

Här breder backnejlika ut sig sedan några år. En liten torr yta nära våtmarken. Örten växer sparsamt på den delen av Smängen som jämnades till för fyra år sedan. Snart tänker jag skörda fröna för spridning där direkt.

Backnejlika (dianthus deltoides), de flesta av stänglarna bär frö. Gulmåra (galium verum) slog ut senare än backnejlika. Kärleksört (galium verum), nysört (achillea ptarmica) och strandveronika (veronica longifolia) ses även.

Örter spirande ur matkompost

En torräng fanns på den tomt vi byggde vårt sommarhus på. Enbart tre örter blommande på den, ljung, flockfibbla och höstfibbla. Ungefär 25 kvadratmeter stor. När tanken på en smäng började gro, förde jag bort 12 (sic!) skottkärror med torv från ytan. Rester av gräs och och örter, till viss del förmultnade. Efter det har olika tvåhjärtbladiga växter invandrat eller införts. Dock har det nordöstra hörnet förblivit blomfattigt. Vintern 2020 till 2021 lade jag en hög med förmultnad och maskrik matkompost på ytan. Till våren fördes komposten över till grönsakslandet. Förvånad ser jag i år färgkullans gula färg växa där komposten låg. Tillsammans med prästkrage och backnejlika. Ibland måste uppenbarligen marken berikas med näring för att en smäng skall blir färgrik.

Gul färgkulla, violett backnejlika och prästkrage, 3 juli 2022. I bakgrunden stallört.

Gult i fonden – högsommaräng

Getväppling, jordklöver, käringtand och blodrot – gult i fonden

På den delen av Smängen som ligger helt nära boningshuset blir jag allt mer övertygad om att jag trivs bäst med en helt kortvuxen fond och inget högt gräs. Fonden får gärna bestå av lågvuxna ettåriga eller mångåriga örter. Inte minst värdefull är getväppling som ses på bilden.

Backnejlika och blodnäva, getäppling och prästkrage samt gråbinka (nederst). 22 juni 2017 klockan 21 19
Backnejlika och blodnäva, getväppling och prästkrage samt gråbinka (nederst). 22 juni 2017 klockan 21 19