Etikettarkiv: Färgkulla

Örter spirande ur matkompost

En torräng fanns på den tomt vi byggde vårt sommarhus på. Enbart tre örter blommande på den, ljung, flockfibbla och höstfibbla. Ungefär 25 kvadratmeter stor. När tanken på en smäng började gro, förde jag bort 12 (sic!) skottkärror med torv från ytan. Rester av gräs och och örter, till viss del förmultnade. Efter det har olika tvåhjärtbladiga växter invandrat eller införts. Dock har det nordöstra hörnet förblivit blomfattigt. Vintern 2020 till 2021 lade jag en hög med förmultnad och maskrik matkompost på ytan. Till våren fördes komposten över till grönsakslandet. Förvånad ser jag i år färgkullans gula färg växa där komposten låg. Tillsammans med prästkrage och backnejlika. Ibland måste uppenbarligen marken berikas med näring för att en smäng skall blir färgrik.

Gul färgkulla, violett backnejlika och prästkrage, 3 juli 2022. I bakgrunden stallört.

Insekter som ger färg och liv

Humlor och bin

Ett ständigt surr förgyller denna varma och stilla dag. Andra dagen med värme och utan vind efter en tids blåst. Liv överallt – sett genom ett makroobjektiv.

Humla och väddklint 28 juni 2017 klockan 16 40.
Humla och väddklint 28 juni 2017 klockan 16 40.

Bi på färgkulla - 28 juni 2017 klockan 16 22.
Bi på färgkulla – 28 juni 2017 klockan 16 22.

Glittrande vingar - 28 juni 2018 klockan 10 21.
Glittrande vingar på vänderot – 28 juni 2018 klockan 10 21.

Humla på slåtterfibbla - 28 juni 2017 klockan 10 23.
Humla på slåtterfibbla – 28 juni 2017 klockan 10 23.

Bi och stortimjan - 28 juni 2017 klockan 13 59.
Bi och stortimjan – 28 juni 2017 klockan 13 59.

Myra på prästkrage - 28 juni 2017 klockan 10 18.
Myra på prästkrage – 28 juni 2017 klockan 10 18.

Myra på prästkragens kronblad - 28 juni 2017 klockan 10 19.
Myra på prästkragens kronblad – 28 juni 2017 klockan 10 19.

Liten fluga på fibbla 28 juni 2017 klockan 10 14.
Liten fluga på fibbla 28 juni 2017 klockan 10 14.

Nässelfjäril och blåmunkar - 28 juni 2017 klockan 10 42. Fjärilens blå stänk är något ljusare än blåmunkars färg.
Nässelfjäril och blåmunkar – 28 juni 2017 klockan 10 42. Fjärilens blå stänk är något ljusare än blåmunkars färg.

 

Vinterspridning av frö – färgkulla

Nedklippning av av stänglar av färgkulla i en hink.
Nedklippning av av stänglar av färgkulla i en hink.

Vinterspridning av frö – färgkulla

Färgkulla är en av flera örter som håller kvar sina frön länge. Örtens plantor är kortlivade på Smängen, ofta tröttnar de efter tre år. På blottade ytor gror de lätt. På ytor med konkurrens från gräs och örter ser jag sällan ett nytt exemplar. Vid grävning av en väg i grannskapet sågs året efter färgkulla – kanske från frön som legat länge i marken. Jag tycker mycket om färgkulla, och försöker bygga upp en fröreserv. Örten har inte etablerat sig på någon del av Smängen.

I höstas gjorde jag det lätt för mig. Jag samlade in de torra stänglarna före slåttern och lade dem i en plastpåse (se bild). Den förvarades i ett kallförråd. Nu under julen tog jag fram påsen och klippte ned dessa stänglar med hjälp av handklipparen i en hink (se bild). Klippet sprider jag på blottade ytor.

Vildmorot – vitrosa överraskning

Detta bestånd av vildmorot har växt ut på jord som jag sådde för första gången för två år sedan. Hallonen som växte i en skreva blev små och torkade ofta och högt gräs bland hallonen gav ett ovårdat intryck. Jag grävde bort hallonen och fyllde på med en blandning av plantjord och sand. Pratensis fröblandning spreds ut och vissa pluggplantor sattes in. Jag spred även frön från vildmorot. Nu i juli dominerar de en del av skrevan, som ses på bilden. Vildmorots vita blomkorg med lite rosa, på god höjd, har blivit en viktig färgsättare nu i juli på Smängen. Örten infördes med frö från ett stort bestånd invid en vägkant. Som för alla tvååringar blir varje års exemplar en överraskning.

Färgkulla – svårflörtad skönhet

Av alla gula örter på Smängen som höjer sig några decimeter över marken finner jag att färgkullan har den vackraste färgen. Bestånd som växer ut ger ett lyster som drar till sig blicken. Ursprungligen köpte jag ett stort antal pluggplantor från Pratensis. De blommade vackert första året efter planteringen – för att vara borta året efter. Frön var skördade och hade spridits brett på Smängen och varje år blommar exemplar på nya ställen – för att snart försvinna. Beståndet som korgarna på bilden kommer ifrån har kommit via spridda frön.

I min önskan att återse den gula färgen drog jag ett år upp egna pluggplantor. Örten är nog den som grott bäst – jag lade fröna på såjord och placerade det hela utomhus och väntade ett år. Men, det hela upprepar sig – efter utsättning av ett stort antal pluggplantor på Smängen vacker blomning ett år och någon enstaka blomkorg året därefter. Det gäller även det år jag ställde i ordning en fyra kvadratdecimeter stor bädd med mull och kalk – placerad på en varm växtplats med svag konkurrens från andra örter.

Framåt eftermiddagen böjs kronbladen ner – det ser ut som om örten håller på att vissna. Dagen efter är de tillbaka, spänstigt stående rakt ut.

Backnejlika – rosa färgsättare i juli

Förra året, 2014, blommade enbart några få korgar av backnejlika (ängsnejlika). Sommaren var torr. I år, med en kall och blöt vår och försommar, blommar örten rikligt. Den är en uppskattad färgsättare nu i juli och en lång bit in i augusti; vacker i sig men även i kombinationer. På bilden ses backnejlika nära färgkulla. Ursprungligen inköptes ett tiotal pluggplantor från Pratensis. De placerades nära varandra i en torr slänt. Örten blommade år efter år, men jag noterade i stort sett inga nya exemplar. Så kom torkan 2008, när jag anlände vid midsommar var Smängen helt gul och jag trodde att alla aktiviteter hade varit förgäves. I slutet av juli regnade det rikligt, och året efter blommade ett stort antal exemplar av backnejlika helt oväntat 10 meter bort från det ursprungliga beståndet. Det var som om varje planta hade mångfaldigat sig och gett sig ut på en flygtur för att landa på ett helt nytt område. Ingen backnejlika sågs mellan de två växtplatserna. Magi.

Örten är under spridning till hela Smängen. Dock tycks exemplar ge upp efter några år, där jag ursprungligen planterade örten ses inte många blomkorgar. Oftast tar jag mig tid och hjälper till med att sprida frö av backnejlika till nya växtplatser.