Etikettarkiv: Gräs

Högt liggande gräs – fult

Vind och regn slog gräset i backen

Denna bild är tagen på en närbelägen strandäng som vi håller på och kultiverar. När jag startade att kultivera ohävdad skräpmark för Smängen såg ytan ut så här de första åren på flera ställen de första åren. Nu är det mer än tio år sedan. Vi har förhoppningen att slåttern på strandängen, som varit utan hävd under snart 20 år, med tiden skall ersätta detta scenario med örter samt lägre och glesare gräs. En tjock förna håller nu fukten till gräset och hindrar örternas frön från att gro.

Högt gräs som ligger ned – strandäng 13 juli 2019.

Liten yta i liten trädgård – låga gräs

Låga gräs och halvgräs passar i en smäng

Låga gräs bidrar med sina bladrosetter till grönfonden och vippor på låg höjd är vackra och stör inte upplevelsen av örternas blomkorgar. Strån med vippor från höga gräs kan hänga över örterna och förfula, det gör inte strån från låga gräs. En smäng skall enbart ha låga gräs, tänker jag.

Att med lie klippa ned de smala bladen på vissa låga gräs är svårt om inte omöjligt. En anledning att ”efterbeta” med gräsklippare vid slåttern är just det. När gräsen klipps ned helt korta blottas bar mark i anslutning till tuvan där örternas frö kan gro. Och, tuvan får svårt att ansamla visset gräs som håller fuktighet till våren, fuktighet som gynnar gräs framför örter.

Lågt gräs 28 juni 2019.

Vippor nära marken 28 juni 2019.

Vippor nära marken – 1 – 28 juni 2019

Perfekt gräsblandning för en äng i trädgården

En smäng – korta eller inga gräs att föredra

Långa gräs har ingen plats i en trädgård, tänker jag idag. En stor fara med de ängsförblandningar som säljs är att höga gräs ingår, att du för in höga gräs som förfular. Det är absolut så att jordens innehåll av kväve, och kanske även andra näringsämnen, bestämmer höjden på gräs. Det gör även tillgången på vatten och temperaturen. Men, utöver det är det en stor skillnad mellan olika arter. I floran anges en höjd på gräs, det är troligen vipp-bärande stråns höjd som avses. Variationen är stor, från några få decimeter till många meter.
Pratensis, exempelvis, blandar i ängshavre och luddhavre. Jag har svårt att se att dessa meterhöga gräs kan göra en trädgård vacker. De har absolut sin plats i en slåtteräng där näringsrikt gräs till kreaturen är ett mål. Kanske har de gräsen en roll att spela i en riktigt stor trädgård eller i en äng som anläggs nära en stad och som skall användas för rekreation. Men på en smäng, inte minst om de hänger över örterna, ser jag ett problem. Än värre är det om vi inte får veta vilka gräsfröer som ingår i en blandning som skall sås.
Jag tänker att vi i framtiden får se rena blandningar av gräs för ängar i trädgården där stråna är högst en eller två decimeter höga. Darrgräs har på Smängen 50 cm höga strån, vipporna är så granna att de kan jämställas med en örts blomkorgar. Det finns även andra gräs och halvgräs som är vackra och som enbart är några decimeter höga. Och, det finns många andra marktäckare än gräs som torde uppskattas av den som odlar en smäng, etiketten ”grönfonden” ger inlägg om dessa.

Lågt skirt gräs 30 juni 2019.