Etikettarkiv: Gullviva

Gullvivor – skörd av frö

Så här års är det spännande att följa ur frökapslarna mognar och fröna blir färdiga att spridas. Just nu kan fröna hällas ut från gullvivans kapslar. Det är även fascinerande hur många frö som några få stänglar producerar. Jag har enbart sett några enstaka nya frösådda exemplar av gullviva de senaste åren. Ytan tycks inte passa örten. I år har jag skördat de här fröna, blandat ut dem med sand och spridit dem inom två meter från de exemplar som nu glädjer mig om våren. Jag köpte tolv pluggplantor för 25 år sedan. De torkade bort 2008. Dock spreds frö, och några exemplar ses varje år. I allmänhet tycks det gå tre år från att jag sprider frö tills jag ser en första blomkorg på ett nytt exemplar av örten.

Frö och frökapslar från gullviva, 7 augusti 2021.
Gullviva 11 maj 2017 klockan 19 34. Frösådda exemplar.

Dolda gullvivor – ängsblomsblandning

Gullvivan hukar – brudbröd sträcker på sig

Gullvivans bladrosetter ses hela året. Vid torka på sommaren kan de se ömkliga ut, men när regnet återkommer återfår de sin turgor. Illa gick det dock 2008, då torkade och försvann alla gullvivor jag initialt planterat. Exemplaren på bilden har hittat hit själva, frön som grott. Platsen tycks väl vald. Nu vid midsommar skuggar käringtand och brudbröd . Ett exempel på hur toppblomningens örter tar över efter vårblomningen. Samtidigt har mandelblom vissnat ned och ses knappt.

Brudbröd, prästkrage och käringtand tar över efter gullviva. 23 juni 2017 klockan 21 35.

Brudbröd, prästkrage och käringtand tar över efter gullviva. 23 juni 2017 klockan 21 35.

Gullviva 11 maj 2017 klockan 19 34.
Gullviva 11 maj 2017 klockan 19 34. Vid denna tidpunkt syns knappt brudbröd, prästkrage eller käringtand.

 

 

Nära vårblommor

Vårblommor nära sin höjdpunkt

Kombinationen av gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol gifter sig väl, som Evert Taube lärt oss. Jag älskar dessa milda vårfärger och att få se dem tillsammans. På Smängen är kattfoten just nu i knopp och triften lyfter fram samma färg. Styvmorsviol ses i ett stort antal, ängsviol och skogsviol i några få exemplar.

Mandelblom, gullviva, trift och styvmorsviol 19 m1j 2017 kockan 20 58.
Mandelblom, gullviva, trift och styvmorsviol 19 maj 2017 klockan 20 58.

En tanke med Smängen är att använda ängens naturliga dynamik för att få blomning på en liten yta hela säsongen. Här ses hur ängsnävan snart har dolt den tidiga vårens örter.

Ängsnävans bladrosetter 19 maj 2017. Bladen döljer nästan helt lungört och gulsippa.
Ängsnävans bladrosetter 19 maj 2017. Bladen döljer nästan helt lungört och gulsippa.

Även daggkåpans färger smälter fint in bland vårblommorna. Örten ger grönfonden en intressant touch.

Daggkåpa 19 maj klockan 20 57.
Daggkåpa 19 maj klockan 20 57.

 

 

Gullviva och styvmorsviol

Sparsam gulblå glädje

Gullvivan sprids långsamt på torrSmängen, flertalet exmplar är frösådda. De jag ursprungligen planterade dog i torkan 2008. Nu när värmen har kommit har stänglarna rest sig någon decimeter över marken. Även blomningen av styvmorsviol är sparsam, men jag ser fler exemplar i år än på länge (2009 var det många). De syns även på många fler ställen än tidigare – kanske en följd av torkan under juni i fjol. Violerna måste njutas på nära håll, men är då väl så vackra som den större släktingen penséer. Färgerna varierar på ett intressant sätt mellan olika exemplar.

Gullviva 4 maj 2017 klockan 20 31. Frösådda exemplar som kommit spontant.
Gullviva 4 maj 2017 klockan 20 31. Frösådda exemplar som hittat hit själva.

Styvmorsviol 4 maj 2017 klockan 20 29.
Styvmorsviol 4 maj 2017 klockan 20 29.

Trift, mandelblom och gullviva – svårfångad njutbar vårtrio

Gul, vit och rosa lågmäld vårkombination

Med ambitionen att fånga den vackra kombinationen av trift, mandelblom och gullviva försökte jag hitta en vinkel för kameran. De frodiga exemplaren växer långt ifrån varandra. De smälter ihop för ögat men kan inte fångas på bild tillsammans. Gullvivan är på väg att vissna och triften har inte slagit ut ordentligt. Där enstaka exemplar växer nära varandra går det att ta en bild, men det är tveksamt om färgkombinationen kommer fram.

Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016
Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016

Mandelblom 16 maj 2016
Mandelblom 16 maj 2016

Gullviva 16 maj, 2016
Gullviva 16 maj, 2016

Trift 16 maj 2016
Trift 16 maj 2016

 

Gullviva – fröna har mognat

Länge har fröställningen på gullviva varit torr men först nu, i början av augusti, har färgen på fröna ändrats från grön till svart. De är mogna att skördas. Jag har tagit en kapsel då och då för att undersöka färgen, det är spännande att följa förloppet. Tyvärr har inte gullviva spridits som jag hade hoppats på Smängen. De ursprungligen köpta pluggplantorna torkade sommaren 2008. Ett år försökte jag dra fram egna pluggplantor; i fyra av fyrtio pluggar växte en planta upp. Ett annat år skördade jag ett stort antal frö i en närbelägen skog och spred brett på Smängen, enstaka exemplar växte fram efteråt. Fröställningarna på bilden plockade jag efter att bilden tagits. Fröna tröskades fram mellan tumme och pekfinger och spreds inom en kvadratmeter från plantan. På denna plats har örten överlevt, även om den inte växer frodigt. Med den förändringen av jordmånen på Smängen år från år kanske örten sprids bättre i framtiden – den är efterlängtad varje vår.