Etikettarkiv: Frö – införande via

De örter som införts via frö får denna etikett

Gul med irriterande röd saft

Skelört

Från att aldrig ha sett örten så tycktes den plötsligt växa som ogräs överallt i det villaområde vi bodde tidigare. Det var ingen bra idé att riva upp den utan handskar, den röda saften irriterade. Kanske följde frö med då jag flyttade andra örter från villatomten till Smängen. Örten dyker upp tillfälligt då och då på Smängen.

Skelört 16 maj 2016

Slåtterfibbla – härligt gul kontrast till prästkrage

Slåtterfibbla – underbar gul färg

Nytt för i år är att på FuktSmängen visar slåtterfibblan upp en praktfull blomning, fin kontrast mot prästkrage. Bra val av Pratensis till sin fröblandning, införd genom den. Har spritt sig i gräset på FuktSmängen. Både färg och form gör att tankarna inte går till maskros, vilket är en fara för att uppleva fibblor positivt. I år är första året som jag ser många exemplar av örten. Svår att fotografera så att den vackra gula färgen kommer fram. När det vackra kvällsljuset kommer har örten slagit ihop sin korg.

Slåtterfibbla 10 juni 2016. Bilden ger inte den fina gula färgen rättvisa.
Slåtterfibbla 10 juni 2016. Bilden ger inte den fina gula färgen rättvisa.

 

Styvmorsviol – tidig, egensinnig och färgrik

Alltid en överraskning

Dessa exemplar växer på en flera kvadratmeter stor yta som år 2009 var helt täckt av styvmorsviol. Kanske 200 exemplar. Samma år var Valön, att naturområde, helt blått av örten inom ett kanske 100 kvadratmeter stort område. Året efter såg jag inte ett enda exemplar på Smängen och sparsamt på Valön. Kanske är detta område på Smängen lite extra torrt och visset när sommaren blir het – annars kan jag inte förstå varför det var just här, och under ett enskilt år, som blomningen var så rik. När gräs och starr vissnar kanske örtens frön gror lättare än annars. Örten är tvåårig och frön har jag både köpt och infört från det omkringliggande landskapet. Frön spreds över stora delar av TorrSmängen, men örten syns nästan enbart just här.

Styvmorsviol 3 maj 2016.

Styvmorsviol 3 maj 2016.

Backskärvfrö – marknära tidig skönhet

Blommor nära marken och frön en bit upp

I år fick jag nöja mig med fyra stänglar av denna ört – trots det stora antalet frö som jag spridit. När jag väl lärt mig känna igen backskärvfrö ser jag att den växer på många grönytor i våra städer och tätorter.

Backskärvfrö 4 maj 2016
Backskärvfrö 4 maj 2016

Sydlig vädd

Vid cykling i Frankrike passerade vi ett helt fält med denna vädd. Underbar färg. Några örter hade gått i frö, och jag tog med mig några som jag slängde ut på Smängen. Till min förvåning blommar nu ett exemplar för tredje året. Har varje år slagit ut precis före ängsvädd.

Vädd som blommar 22 augusti.
Vädd som blommar 22 augusti.

Knutnarv – mättad vit färg

KnutnarvKnutnarv växer på närbelägna strandängar, ibland så att det blir rikligt med färg nära marken. På Smängen ses enstaka exemplar i grönfonden. Den vita färgen känns mättad, karismatisk i sin litenhet. Infördes via frö.

Strätta – hög, rak och auktoritär

Högst och stoltast av höstens alla örter med vita blomkorgar. Ett kraftfullt tillskott när den nått sin fulla längd så här i slutet av juli. Nästan lika lång som älggräs. Varje individ står ensam, rak och auktoritär. Örten infördes som frö från en vägren i landskapet. Några nya exemplar ses varje år och få tycks tröttna.

 

Sandlök – lite variation

Sandlök har ett hölsterblad, men liknar annars backlök på håll. Allt fler exemplar ses för varje år. Inte mycket färg, men en trevlig variation. Infördes som groddknoppar från en närliggande strandäng. Planerar att insamla och sprida groddknoppar till nya ytor på Smängen i höst.

Pricknattljus – oväntad gul sensommarfärg

Dessa två exemplar av pricknattljus dök upp på en fuktig del av Smängen i år. Några exemplar av pricknattljus ses varje år, både på torra och mer fuktiga ytor. Det är spännande med dessa tvååringar som alltid bringar fram en ny kombination av örter att njuta av. På bilden får strandveronika, bockrot och strandlysing kontrast. Den gula färgen ser annorlunda ut än hos strandlysing och många andra vilda svenska blommor. En färgkunnig granne menar att det är inblandningen av svart för nattljus som gör det. Gulsporre har en liknande gul färg som nattljus. I takt med att Smängen blir allt rikare så här års så blir nattljus alltmer uppskattad. Tidigare stod den ut, det blev solosång istället för körsång. Ambitionen är att insamla och sprida fröna från nattljus brett i samband med höstens slåtter.