Etikettarkiv: Kombination

Fuktigt och frodigt

Högsommarfärger

Denna del av Smängen mottar vatten från ett berg ovanför trädgården efter varje regn – det är fuktigt. Örterna växer frodigt, vi kan inte betrakta dem enskilt. Kombinationen av färger tycks mig trevlig och överallt ses småkryp. Här på den fuktiga delen av Smängen ses två nivåer för en specifik kvadrat decimeter, inte tre som gäller för delar av den torrare ytan.

Nysört, cikoria, gulvial, johannesört, rödklint, stallört, strätta och vildmorot 16 juli 2019.

Harklöver – en viktig ettåring

Tussar med karakteristisk färg

En av anledningarna till att anlagda ytor med ängsblommor de första åren ser klena ut kan vara bristen på ett eller tvååriga örter. På Smängen har harklöver brett ut sig och är ett välkommet tillskott till fonden. Ibland tycks det som att harklöver växer upp under några få dagar efter ett ordentligt regn. Här utgör de en bakgrund till myskmalva och bleknande blåeld. I år ses mycket gul färg från en ört som kanske är jordklöver, en ettåring. Tidigare har åkerförgätmigej (tvåårig enligt floran) färgat fonden skirt blå.

Harklöver, myskmalva och blåeld 20 juni 2019.

Grupper av sommarblommor

Kombinationer

På några få dagar har utseendet av Smängen blivit helt annorlunda. Försökte hitta grupper värda att njuta av.

Brudbröd 11 juni 2017 klockan 19 29. Brudbröd behöver ingen annan ört  för kontrast. Smängens drottning.
Brudbröd 11 juni 2017 klockan 19 29. Brudbröd behöver ingen annan ört för kontrast. Smängens drottning.
Läkevänderot och svärdslilja - FuktSmängen 11 juni 2017
Läkevänderot och svärdslilja – FuktSmängen 11 juni 2017
Tjärblomster och midsommarblomste 11 juni 2017 klockan 19 35.
Tjärblomster och midsommarblomster 11 juni 2017 klockan 19 35.
Gräslök 11 juni 2017. Detta område med ett tunt jordskikt kan bli helt torrt när värmen kommer. Förra året såg ett antal gräslök och nu dominerar örten växtplatsen. En intressant variation i färgen på blomkorgen ses.
Gräslök 11 juni 2017. Detta område med ett tunt jordskikt kan bli helt torrt när värmen kommer. Förra året såg ett antal gräslök och nu dominerar örten växtplatsen. En intressant variation i färgen på blomkorgen ses.
Tjärblomster och strandglim - 11 juni 2017. En fin kombination. På denna begränsade yta kan just ovanliga  kombinationer uppkomma.
Tjärblomster och strandglim – 11 juni 2017. En fin kombination. På denna begränsade yta kan just ovanliga kombinationer uppkomma.
Tjärblomster, brudbröd och käringtand. 11 juni 2017 klockan 19 29.
Tjärblomster, brudbröd och käringtand. 11 juni 2017 klockan 19 29.

Ängsblommor nära varandra

Kombinationer värda att skåda

Smängen kan inte erbjuda de storslagna blomsterupplevelser som en välskött slåtteräng eller naturen kan uppvisa. Men, på denna lilla yta kan örter hitta varandra och visa upp vackra kombinationer.

Midsommarblomster och buskstrjärnblomma - 31 maj 2017 klockan 21 35
Midsommarblomster och buskstrjärnblomma – 31 maj 2017 klockan 21 35
Myskmadra och förgätmigej på en skuggig plats under en en. 31 maj 2017 klockan 21 33.
Myskmadra och förgätmigej på en skuggig plats under en en. 31 maj 2017 klockan 21 33.
Teveronika, svartkämpar och mandelblom - 1 juni 2017 klockan 12 38.
Teveronika, svartkämpar och mandelblom – 1 juni 2017 klockan 12 38.
Tjärblomster, mandelblom och styvmorsviol. 31 maj 2017 klockan 21 32.
Tjärblomster, mandelblom och styvmorsviol. 31 maj 2017 klockan 21 32.
Hundkex och ängssyra. 31 maj 2017 klockan 21 39.
Hundkäx och ängssyra. 31 maj 2017 klockan 21 39.

Frodig blåklocka

Liten blåklocka som ger rikligt med färg

Två exemplar av liten blåklocka. I bakgrunden flockfibbla, de vita korgarna är bockrot och röllika. Malva och åkervädd lade jag dit för att visa hur fint färgerna gifter sig. Bilden tagen 4 september 2016l.

Två exemplar av liten blåklocka. I bakgrunden flockfibbla, de vita korgarna är bockrot och röllika. Malva, trift och åkervädd lade jag dit för att visa hur fint färgerna gifter sig. Bilden tagen 4 september 2016.

Liten blåklocka och ljung 4 september 2016. De exemplar av liten blåklocka jag ser med gräs runtomkring uppvisar bara enstaka stänglar med klockor. Här växer örten i en skreva.
Liten blåklocka och ljung 4 september 2016. De exemplar av liten blåklocka jag ser med gräs runtomkring uppvisar bara enstaka stänglar med klockor. Här växer örten i en skreva.

 

Glädjande högsommarfärg

Kort gräs och livskraftiga örter

Tack vare torkan i juni är Smängens bild nu i början av augusti den vackraste jag upplevt på Smängen. Gräset har blivit kortväxt och hållits tillbaka. Liten blåklocka, backnejlika, johannesört och bockrot tycks ha fått ökat livsutrymme och ger mer färg än tidigare.

Kortvuxet gräs och god blomning av sensommarens örter ger den fina bilden. Kanske har även kombinationen av mycket regn och värme i juli adderat goda betingelser förutom torkan i juni.
Till trevligheterna nu i augusti kommer enstaka fjärilar, påfågelöga, starrgräsfjäril och vitfjäril har jag noterat de senaste dagarna. Blomflugor, humlor och bin adderar liv.
De första åren med Smängen kunde början av augusti bjuda på högt gräs som växt ut och lagt sig så här i början av augusti. I år är första året då gräset nu början av augusti till ringa del skymmer sikten för örterna.

Liten blåklocka, rödklint och backnejlika 3 augusti 2016
Liten blåklocka, rödklint och backnejlika 3 augusti 2016
Gulmåra, backnejlika och bockrot 3 augusti 2016
Gulmåra, backnejlika och bockrot 3 augusti 2016
Bockrot, vildmorot, flockfibbla, backnejlika och liten blåklocka 30 juli 2016
Bockrot, vildmorot, flockfibbla, backnejlika och liten blåklocka 30 juli 2016
Blåklocka, johannesört, kungsmynta, röllika, rödklint, åktervädd 30 juli 2016
Blåklocka, johannesört, kungsmynta, röllika, rödklint, åkervädd 30 juli 2016
Blåeld, myskmalva röllika och bockrot 30 juli 2016
Blåeld, myskmalva röllika och bockrot 30 juli 2016

 

 

Trift, mandelblom och gullviva – svårfångad njutbar vårtrio

Gul, vit och rosa lågmäld vårkombination

Med ambitionen att fånga den vackra kombinationen av trift, mandelblom och gullviva försökte jag hitta en vinkel för kameran. De frodiga exemplaren växer långt ifrån varandra. De smälter ihop för ögat men kan inte fångas på bild tillsammans. Gullvivan är på väg att vissna och triften har inte slagit ut ordentligt. Där enstaka exemplar växer nära varandra går det att ta en bild, men det är tveksamt om färgkombinationen kommer fram.

Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016
Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016
Mandelblom 16 maj 2016
Mandelblom 16 maj 2016
Gullviva 16 maj, 2016
Gullviva 16 maj, 2016
Trift 16 maj 2016
Trift 16 maj 2016