Etikettarkiv: Mandelblom

Mandelblom – ökar och minskar

Underbar vårfärg

För första gången har mandelblom minskat inom ett område. Den har nästan övergivit den växtplats där de initialt köpta plantorna planterades och där den vissa år varit mycket talrik. Mandlarna har klarat mycket torra somrar, men kanske har svårare att överleva den torra vår vi haft i år. Eller – uppkommer en näringsbrist? Samtidigt har örten vuxit ut på många andra platser, här med trift. Mandelblom – en av Smängens mest efterlängtade blomkorgar.

Trift och mandelblom 27 maj 2019.

Mandelblom 4 maj 2019

Nära vårblommor

Vårblommor nära sin höjdpunkt

Kombinationen av gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol gifter sig väl, som Evert Taube lärt oss. Jag älskar dessa milda vårfärger och att få se dem tillsammans. På Smängen är kattfoten just nu i knopp och triften lyfter fram samma färg. Styvmorsviol ses i ett stort antal, ängsviol och skogsviol i några få exemplar.

Mandelblom, gullviva, trift och styvmorsviol 19 m1j 2017 kockan 20 58.
Mandelblom, gullviva, trift och styvmorsviol 19 maj 2017 klockan 20 58.

En tanke med Smängen är att använda ängens naturliga dynamik för att få blomning på en liten yta hela säsongen. Här ses hur ängsnävan snart har dolt den tidiga vårens örter.

Ängsnävans bladrosetter 19 maj 2017. Bladen döljer nästan helt lungört och gulsippa.
Ängsnävans bladrosetter 19 maj 2017. Bladen döljer nästan helt lungört och gulsippa.

Även daggkåpans färger smälter fint in bland vårblommorna. Örten ger grönfonden en intressant touch.

Daggkåpa 19 maj klockan 20 57.
Daggkåpa 19 maj klockan 20 57.

 

 

Trift, mandelblom och gullviva – svårfångad njutbar vårtrio

Gul, vit och rosa lågmäld vårkombination

Med ambitionen att fånga den vackra kombinationen av trift, mandelblom och gullviva försökte jag hitta en vinkel för kameran. De frodiga exemplaren växer långt ifrån varandra. De smälter ihop för ögat men kan inte fångas på bild tillsammans. Gullvivan är på väg att vissna och triften har inte slagit ut ordentligt. Där enstaka exemplar växer nära varandra går det att ta en bild, men det är tveksamt om färgkombinationen kommer fram.

Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016
Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016

Mandelblom 16 maj 2016
Mandelblom 16 maj 2016

Gullviva 16 maj, 2016
Gullviva 16 maj, 2016

Trift 16 maj 2016
Trift 16 maj 2016

 

Mandelblom – bländvit majfärg

Vårängens grundbult

Alla exemplar på denna del av Smängen har spridits via frö och rikligt med färg ses här för första gången i år. Underbart att ha på nära håll. Färgen gifter sig fint med den hos trift, ängsviol, styvmorsviol, kattfot och gullviva. I år ses de tillsammans, andra år hinner gullviva vissna innan mandelblom slår ut. Ytterligare andra år har stänglarna från mandelblom blåst sönder och ingen blomning har sett.

Frösått exemplar av mandelblom, 13 maj, 2016, klockan 21 07.
Frösått exemplar av mandelblom, 13 maj, 2016, klockan 21 07.

OdlingsTV och krångel

Nedanstående skrivs som ett svar på kommentarer gällande OdlingsTV som inte publiceras på bloggen.

Hej och tack för era kommentarer! Jag bedriver ingen forskning själv men i denna uppsats kan många referenser hittas. Mina egna erfarenheter har naturligtvis begränsat värde utanför min lilla plätt. Vackra övervintrande bladrosetter som slits sönder på Smängen innefattar trift och gulkämpar. Oftast kommer dock samma ört igen på samma plats och hyvlingen bidrar till att ytan blir jämn. Mandelblom och prästkrage, exempelvis, klarar sig i stort sett oskadda även då gräsklipparen har lägsta klipphöjd. De delar av Smängen som är jämna och där växtligheten blir riktigt kort vid efterbetning med gräsklippare tycker jag är vackrast de många vintermånaderna – mossa och svamp tar vid och ger färg och spänst. Jag har vissa år tillfört Smängen lite sand för att just få ytan jämn inför gräsklipparens efterbetning. När det gäller jordmån har jag ambitionen att vid tillfälle läsa Martin Hammers originalarbeten. Jag ser en smäng i trädgården som något helt annat än en slåtteräng, en vägkant eller ett trädgårdsland. Med slåtter och efterbetning med gräsklippare samt kontinuerlig tillförsel av frö, som ger en fröreserv, kan arbetsinsatsen för en smäng troligen bli mindre både under anläggning och skötsel än för en gräsmatta. Jag gissar att någon tycker det är onödigt att köpa en lie för slåtter på 15 kvadratmeter. En liten ängsplätt i trädgården ger möjlighet att studera ängsblommornas dynamik på nära håll. Med närheten kan vi följa hur mandelblom först blommar för att sedan försvinna helt och ge plats för en lång rad andra blommande örter – och sedan skänka glädje hela vintern med nya vackra bladrosetter som växte ut under hösten. För att få flera smängar tror jag vi måste motverka alla som vill krångla till det.