Etikettarkiv: Pluggplantor – införande via

De örter som införts som pluggplantor, eller som krukats in och införts som planta, får denna etikett

Att så inköpta frön

Fyra alternativ

Det är dyrt att köpa blomsterfrö. Att samla in frö är tidsödande. Många vill ha så många blommande örter som möjligt per utsått frö.

Flest antal exemplar per sått frö fås rimligen om de sås utanför ängsytan i en bänk eller ett trädgårdsland. De grodda plantorna kan sättas ut i en djupgrävd bädd efter en säsong.

Ett gott utfall torde även en djupgrävd bädd på ängsytan ge, speciellt om den jord som används närmast ytan är ogräsfri. Frön och småplantor måste hållas fuktiga, täckande väv kan underlätta.

För att spara tid är en bädd ovanpå växtligheten ett alternativ. Växtligheten klipps helt kort, gärna i markhöjd (någon centimeter). Ovanpå läggs material för att ta bort all groningshämning från gräs och örter, exempelvis sand, visset gräsklipp eller inköpt plantjord. Därefter sås fröna in och bädden hålls fuktig. Troligen blir utfallet något sämre genom den tidiga konkurrensen från gräs och örter som växer upp in i bädden, men åtgången av tid torde bli mycket lägre.

Visst gror frön om de sprids direkt i växtligheten. På Smängen har jag fått bra resultat med tvååringar som ängshaverrot, vildmorot och blåeld samt ettåringar. Men, andelen frön som gror och blir adulta plantor är för många örter försvinnande liten, är min erfarenhet. Jag sprider nu tusentals frön över hela ytan från vissa av de örter som växer på Smängen. Som regel ser jag bara några få nya exemplar. Ett annat tecken på den groningshämning som håller frön ogrodda är att jag inte sett maskrosor på flera år på de ytor jag nu kultiverat under 20 år. Inflygningen av frö är stor från två grannar, och när jag just grävt om FuktSmängen sågs en rad nya maskrosor.

Vi har således fyra alternativ och de metoder som tar längst tid ger bäst resultat. Alternativen är:
1) odling av pluggplanta
2) djupgrävd bädd
3) bädd ovanpå växtligheten
4) direkt spridning i växtligheten

Brudbröd, en ensam vallmo och i bakgrunden blåeld. 12 juni 2019. Nästan alla dessa exemplar kommer från frö som spridits direkt i växtligheten – några få pluggplantor av brudbröd inköptes för nästan 20 år sedan och sattes i en djupgrävd bädd som ses till vänster på bilden. 

 

Ny bädd för vitsippor och gulsippor

Vitsippa, gulsippa och blåsippa – blomningen ett efterlängtat vårtecken

När FuktSmängen grävdes upp försvann den lilla samling av vitsippor och gulsippor som gladde mig varje vår. Förhållandena blev annorlunda när vi tog bort ett antal stora och små stenar. En stor sten är kvar, och bakom (norr om) den kanske sippor kan trivas. Jag har därför inköpt några olika varianter av vitsippor, blå och dubbelblommande. Jag har även köpt två gulsippor – plantorna beställdes från Odlarglädjens plantskola. Försökte mig på en bädd. Först grävde jag ut ungefär två decimeter. I botten lade jag en decimeter inköpt torv (okalkad och ogödslad). Efter det sållade jag den utgrävda massan fri från rötter och sten. Den blandades med kvarvarande torv så att jorden kom i samma höjd som tidigare. Därefter planterades sipporna så att de kom ungefär en centimeter under ytan. Slutligen lade jag på en centimeter med inköpt plantjord med idén att den är ogräsfri och kanske kan hindra ljusberoende frön från att gro. Jag tänker att sipporna skall etablera sig innan ytan täcks av växtlighet till sommaren. Vi får se till våren om detta ger en vacker vårbild eller skall läggas till mina tidigare misslyckanden. Skall bli spännande.

Jag köpte även en blåsippa. Den planterade längst in mot stenen i en blandning av plantjord och krossade mussel och ostronskal. Underbar att skåda på nära håll är blåsippan. När detta exemplar blommar blir det även en signal att leta upp landskapets maffiga backar med blåsippor.

Färdig bädd för vitsippor, två gulsippor och en blåsippa. 19 augusti 2018.
Två decimeter har grävts ur.

Egna pluggplantor

Att dra upp pluggplantor

Att dra upp egna pluggplantor har jag funnit svårt för många örter. När det lyckas är det däremot stimulerande och ett bra sätt att öka örtrikedomen. Eftersom jag tidigt i utvecklingen av Smängen köpte pluggplantor har jag använt de plastbehållare som de kommer i. En nackdel har varit att de inte är anpassade för miniväxthus. I avsaknad av ett stort växthus har jag använt miniväxthus för att dra upp pluggplantor till Smängen och grönsakslanden.

I denna video presenteras toarullar som behållare för att dra upp pluggplantor. Något jag aldrig prövat.

Smultron – sträcker ut sin skönhet

Viktiga revor för grönfonden

Smultron sprids alltmer för varje år på Smängens fuktiga delar. De första pluggplantorna inköptes från Pratensis och bör vara samma art som finns i den svenska naturen. Örten bidrar till grönfonden med sina revor, ger en härlig färg nu under maj och de vackra bären lyser härligt rött.

Smultron 16 maj 2016
Smultron 16 maj 2016

Fläckig lungört – högrest lång vårblomning

Tdig och lång vårblomning

Denna fläckiga lungört växte i en trädgård som vi tog över 1982. Kanske en gammal sort. Jag tog med den till sommarhuset, några stänglar kommer varje år på denna och en annan växtplats. Något år har den varit först med att blomma. Den är några decimeter hög, klart högre än övriga vårblommor. Blomningen brukar pågå under lång tid och därefter kvarstår bladen hela säsongen. Invid växthusen på Göteborgs botaniska trädgård finns en rad olika varianter av örten med blad i varierande former. Intressant hur skiftande en och samma ört kan te sig.

Fläckig lungört i en skuggig skreva bakom en sten. 3 maj 2016.
Fläckig lungört i en skuggig skreva bakom en sten. 3 maj 2016.

Ängsviol – nyckfull blå vårskönhet

Diskretare än styvmorsviol

Den enhetliga blå färgen gör att örten syns mindre än styvmorsviol. De exemplar av ängsviol som jag inköpte för mer än 10 år sedan förde en tynande tillvaro och har nu försvunnit. Däremot upptäckte jag för några år sedan ett mer än kvadratmeter stort område där örten det året växte frodigt. Rikligt med färg. Området är långt från det där de inplanterade plantorna växte. Kanske fanns örten på ytan innan slåttern på Smängen påbörjades. I år tycker jag mig se att örten ger mer färg än tidigare är.  Spridningen går långsamt, och många frösådda exemplar jag upptäckt har försvunnit året efter.

Ängsviol 4 maj 2016.
Ängsviol 4 maj 2016.
Ängsviol 13 maj 2016 klockan 21 08. I år tycks mig örten ge mer färg än under många andra år.
Ängsviol 13 maj 2016 klockan 21 08. I år tycks mig örten ge mer färg än under många andra år.

Sippor – framodlade exotiska varianter

Dubbelglommade gulsippa, gulsippa, storblommig vitsippa och blå vitsippa 5 maj 2016.
Dubbelglommade gulsippa, gulsippa, storblommig vitsippa och blå vitsippa 5 maj 2016.

Gulsippa, blå vitsippa och storblommig vitsippa

Mitt huvudsakliga intresse har varit att bli bekant med våra vanliga ängsblommor och förstå hur de kan odlas på en liten yta i trädgården. Men, det är svårt att gå tomhänt från butiken vid Göteborgs botaniska trädgård. Ett år köpte jag en dubbel-blommande gulsippa – efter några år ses nu ett flertal stänglar. För två år sedan köpte jag en stor blå vitsippa och en storblommig vitsippa. Från samma butik köptes även en enkelblommande gulsippa. Sipporna bildar nu en vårgrupp i norrläge bakom en sten. Till området rinner vatten ned från det berg som ligger bakom huset. Det skall bli spännande och se om sipporna kan etablera sig och bilda en lite större vårgrupp. Förra året planterade jag en smalbladig lungört i anslutning till gruppen, men jag ser inga knoppar på den. En inspiration är de underbara vårgrupperna som finns i den botaniska trädgården.

Blå vitsippa och storblommig vitsippa 5 maj 2016.
Blå vitsippa och storblommig vitsippa 5 maj 2016.

Svalört – mustig gul färg

Svalört – tidig blomning och sedan adjö

Dessa få exemplar av svalört är härliga att njuta på nära håll. En mustig gul färg. Örten växte spontant under en häck i vår tidigare villaträdgård. Jag tog med två små plantor till sommarhuset och de återkommer nu år från år och har ökat i storlek. Några få nya frösådda plantor ses även. Det mörkbladiga exemplaret är inköpt i affären vid Göteborgs botaniska trädgård. En fin kontrast mellan de mörka bladen och de gula kronbladen. Detta exemplar har klarat sig i flera år, det har stått emot konkurrensen från strandveronika som växter intill. När svalört slår ut på Smängen kan det ses som en signal att promenera till de ställen i det omgivande landskapet där örten färgar stora områden vackert gul. En kort tid efter blomningen vissnar örten ned, för att återkomma året därpå.

Svalört 4 maj 2016.
Svalört 4 maj 2016.
Mörk svalört 4 maj 2016.
Mörk svalört 4 maj 2016.

 

Renfana – sofistikerad gul höstfärg

På något sätt känns renfana mer sofistikerad än de fibblor som annars ger gul färg nu i augusti. Välkommen variation till alla vita blomkorgar som dominerar delar av Smängen. Renfana har införts som pluggplanta, jag fick ett exemplar av en granne. Den plantan växte ut till den renfana som ses på bilden, omgiven av rödklöver. Flera år har jag spritt fröna från renfana brett. Några få nya exemplar har visat sig. Ett kom utanför Smängen på grus och växte då snabbt ut och täckte ett område på mer än en kvadratmeter. Stänglarna blev väldigt höga, och året efter klippte jag ned dem före midsommar. De kom igen, lägre och med en senare blomning. De exemplar som syns bland övrig växtlighet tillväxer sakta och blir låga.

Renfana – sofistikerad gul höstfärg På något sätt känns renfana mer sofistikerad än de fibblor som annars ger gul färg nu i augusti. Välkommen variation till alla vita blomkorgar som dominerar delar av Smängen. Renfana har införts som pluggplanta, jag fick ett exemplar av en granne. Den plantan växte ut till den renfana som ses på bilden, omgiven av rödklöver. Flera år har jag spritt fröna från renfana brett. Några få nya exemplar har visat sig. Ett kom utanför Smängen på grus och växte då snabbt ut och täckte ett område på mer än en kvadratmeter. Stänglarna blev väldigt höga, och året efter klippte jag ned dem före midsommar. De kom igen, lägre och med en senare blomning. De exemplar som syns bland övrig växtlighet tillväxer sakta och blir låga.
Renfana – sofistikerad gul höstfärg
På något sätt känns renfana mer sofistikerad än de fibblor som annars ger gul färg nu i augusti. Välkommen variation till alla vita blomkorgar som dominerar delar av Smängen. Renfana har införts som pluggplanta, jag fick ett exemplar av en granne. Den plantan växte ut till den renfana som ses på bilden, omgiven av rödklöver. Flera år har jag spritt fröna från renfana brett. Några få nya exemplar har visat sig. Ett kom utanför Smängen på grus och växte då snabbt ut och täckte ett område på mer än en kvadratmeter. Stänglarna blev väldigt höga, och året efter klippte jag ned dem före midsommar. De kom igen, lägre och med en senare blomning. De exemplar som syns bland övrig växtlighet tillväxer sakta och blir låga.