Etikettarkiv: Renfana

Renfana – låg och hög

Örten blommar under lång tid sensommar och höst. Gula vackra blomkorgar som kan föra tanken till en eternell. Där Smängen är torr och solig växer renfana lågt. Den bidrar till helheten, släpper in grässtrån och andra örter mellan sina stammar. Där Smängen har tillrinnande vatten, däremot, växer renfana högt. Inga andra örter ses där den frodigt breder ut sig. Jordstammen är dock kort och kan lätt tas bort.  

Där stenar togs bort och marken jämnades till för några år sedan (”Dalen”), har renfana brett ut sig. För att motverka tendensen till dominans har jag nu i samband med höstens slåtter grävt upp och avlägsnat från Smängen ett antal exemplar. Då rötterna är ytliga har det gått fort.

2022-08-04 – lågväxande renfana (tanacetum vulgare) på torrt och soligt område.

2022-08-04 – frodig och högväxande renfana (tanacetum vulgare) på mark med tillrinnande vatten och skugga delar av dagen.

Renfana – frodig eller torftig

Örtens rötter växer ytligt jämfört med, exempelvis, väddklint. På Smängen ses i år ett frodigt mer än meterhögt exemplar där vatten rinner till efter regn. Den låga varianten har växt på samma torra yta i många år. Några decimeter på höjden blir stjälkarna. Mellan dem ses andra örter, exempelvis backnejlika.

Frodig renfana (tanacetum vulgare). 4 augusti 2022.
Torftig renfana (tanacetum vulgare). 4 augusti 2022.

Renfana – sofistikerad gul höstfärg

På något sätt känns renfana mer sofistikerad än de fibblor som annars ger gul färg nu i augusti. Välkommen variation till alla vita blomkorgar som dominerar delar av Smängen. Renfana har införts som pluggplanta, jag fick ett exemplar av en granne. Den plantan växte ut till den renfana som ses på bilden, omgiven av rödklöver. Flera år har jag spritt fröna från renfana brett. Några få nya exemplar har visat sig. Ett kom utanför Smängen på grus och växte då snabbt ut och täckte ett område på mer än en kvadratmeter. Stänglarna blev väldigt höga, och året efter klippte jag ned dem före midsommar. De kom igen, lägre och med en senare blomning. De exemplar som syns bland övrig växtlighet tillväxer sakta och blir låga.

Renfana – sofistikerad gul höstfärg På något sätt känns renfana mer sofistikerad än de fibblor som annars ger gul färg nu i augusti. Välkommen variation till alla vita blomkorgar som dominerar delar av Smängen. Renfana har införts som pluggplanta, jag fick ett exemplar av en granne. Den plantan växte ut till den renfana som ses på bilden, omgiven av rödklöver. Flera år har jag spritt fröna från renfana brett. Några få nya exemplar har visat sig. Ett kom utanför Smängen på grus och växte då snabbt ut och täckte ett område på mer än en kvadratmeter. Stänglarna blev väldigt höga, och året efter klippte jag ned dem före midsommar. De kom igen, lägre och med en senare blomning. De exemplar som syns bland övrig växtlighet tillväxer sakta och blir låga.
Renfana – sofistikerad gul höstfärg
På något sätt känns renfana mer sofistikerad än de fibblor som annars ger gul färg nu i augusti. Välkommen variation till alla vita blomkorgar som dominerar delar av Smängen. Renfana har införts som pluggplanta, jag fick ett exemplar av en granne. Den plantan växte ut till den renfana som ses på bilden, omgiven av rödklöver. Flera år har jag spritt fröna från renfana brett. Några få nya exemplar har visat sig. Ett kom utanför Smängen på grus och växte då snabbt ut och täckte ett område på mer än en kvadratmeter. Stänglarna blev väldigt höga, och året efter klippte jag ned dem före midsommar. De kom igen, lägre och med en senare blomning. De exemplar som syns bland övrig växtlighet tillväxer sakta och blir låga.