Etikettarkiv: Rödklint

Rödklint och svartklint

Rödklint och svartklint har likartade blomkorgar och fröställningar. Men, bladrosetterna ser helt olika ut efter att rödklinten i höstas klipptes ned helt kort. På kommunala gräsmattor där örten klipps ned sommartid har sett att den remonterar i en lågkrypande variant. Svartklintens rosett har varit grön och frodig hela vintern, jag klippte inte ned den i höstas. Örten passar egentligen inte in på min arketypiska smäng där enbart låga växter ingår och allt klipps ned efter växtsäsongen. Men, att detta exemplar tog sig efter att frön importerats i en plastpåse i fickan från södra Frankrike gör att den får speciell uppmärksamhet. En rödklint som växer på en närbelägen strandäng har dock blivit lika frodig som svartklinten.

Svartklint (centaurea nigra) 17 maj 2021. Bladrosetten har ökat i storlek den senaste veckan. Jag har aldrig prövat att klippa ned den till vintern.
Rödklint (centaurea jacea) 18 maj 2021. Rosetten klipptes ned till några centimeters höjd i höstas.
Frodig rödklint på strandäng. 17 maj 2021.

Frökniparnas frö spridda

Tröskning och klippning

Tog fram bunken där jag lade frökniparna före slåttern, bland annat johannesört, rödklint och kungsmynta.

Tröskade och klippte och spred sedan jämt över hela ytan. Tänker att det är bra att bygga upp en fröreserv även om enbart några frön gror och ännu färre överlever till adulta plantor. De örter som blommar under augusti och september, och även bidrar med spännande fröställningar, ser jag som centrala för att hela ytan skall vara prydlig hela säsongen.

Torkade fröknipare 16 mars 2017
Torkade fröknipare 16 mars 2017

Tröskade och klippta fröknipare 16 mars 2017
Tröskade och klippta fröknipare 16 mars 2017

Efter detta spred jag även ut den jord där jag förhoppningsvis hade växt av viktiga jordbakterier och jordsvampar.