Etikettarkiv: Sandgräsfjäril

Tomtskådning av fjärilar – 22 juli 2017

Så olika fjärilar flyger!

Sitter på en stol i fuktSmängen omgiven av 25 olika blommande örter (se nedan). Fängslas av hur olika de olika arterna av fjärilar flyger. Vitfjäril svischar förbi på några sekunder, till synes spanandes men i hög fart. Någon enstaka individ sätter sig och vilar helt kort i grönfonden, eller besöker fackelblomster för några ögonblick. Även nässelfjäril flyger fort, men de har kungsmyntan som mål. Dessa fjärilar landar från sin höjd på en meter eller två, breder ut vingarna och stannar i flera minuter. Nässelfjäril låter sig villigt fotograferas.

Nässelfjäril på kungsmynta 13 juli 2017.

Sandgräsfjäril flyger ungefär som nässelfjäril, men när de sätter sig på krusmyntan håller de ihop vingarna. De störs lättare än nässelfjäril, flyger iväg då jag rör mig för att komma närmare med objektivet. Det krävdes många försök innan jag fick en närbild. Sandgräsfjärilar vilar oftare på klippan invid Smängen än vad nässelfjäril gör. I år är det första sommaren jag ser ett stort antal av arten.

Sandgräsfjäril på krusmynta – 20 juli
2017.
Sandgräsfjäril – 20 juli 2017

Slåttergräsfjäril rör sig på ett helt annat sätt. Dessa fjärilar kommer flygandes någon decimeter ovanför grönfonden, som om det de letar efter skulle kunna finnas bakom varje stängel. De första veckorna jag såg arten vilade exemplaren ibland helt kort på marken för att sedan fortsätta, till synes oförtröttligt. Nu sällar de sig till sandgräsfjäril och nässelfjäril på krusmyntan, både de mörka (honor?) och lite ljusare (hanar?) individerna. Där sitter slåttergräsfjäril med något undantag alltid med vingarna hopslagna. Individerna är inte lika lätta att störa som sandgräsfjäril men reagerar tidigare än nässelfjäril när jag tar ett steg framåt för att fotografera.

Slåttergräsfjäril 12 juli 2017

Tåtelsmygare flyger ungefär som slåttergräsfjäril, men vanligtvis något högre. Smygare är de enda fjärilar jag ser på backnejlikan som växer som en undervegetation till kungsmyntan. Denna förmiddag ser jag dem där oftare än på kungsmyntan. I övrigt såg jag idag en guldvinge på krusmyntan, en blåvinge som vilade i grönfonden och en citronfjäril. Den senare flög högt men dök vid flera tillfällen ned och vilade på marken.

Tåtelsmygare på backnejlika – 22 juli 2017

Av 25 olika sorters örter noterade jag således fem arter av fjärilar på kungsmynta, vitfjäril på fackelblomster och tåtelsmygare på backnejlika. Ingen annan av de 22 återstående örterna fick denna förmiddag besök av en fjäril.

De örter som jag omgavs var: kungsmynta, backnejlika, johannesört, bockrot, strätta, rödplister, åkersenap, prästkrage, slåtterfibbla, färgkulla, vitblära, blåklint, borstnejlika, harklöver, grässtjärnblomma, vildmorot, myskmalva, flockfibbla, fackelblomster, strandlysing, nattljus, strandveronika, nysört, älgört  och ängshaverrot.