Etikettarkiv: Skogsklöver

Sommarkluster

Under åren har fler och fler örter anslutit sig till denna samling. Stormåra infördes som en liten stickling för ungefär 20 år sedan. Rimligen har många frön producerats, men inga andra grupper av växten har noterats på Smängen. Med några års mellanrum har sedan skogsklöver, gulmåra, åkervädd och rödklint anslutit och bildat en liten grupp. Backtimjan flankerar.

Stormåra, gulmåra, skogsklöver och åkervädd 3 juli 2022.

Skogsklöver – välkommen mörkröd högsommarfärg

Skogsklövern har utlöpare och växer i två bestånd på Smängen. Blommorna är vackert mörkröda och slår ut samtidigt som prästkrage och brudbröd tappar sin färg. Örten ger ett väsentligt bidrag till högsommarens färg. De två bestånden fanns före jag började med slåtter. Till en början funderade jag bekymrat över om inte skogsklöver växte i så täta bestånd att inga andra örter skulle tränga in. Att en trist monokultur skulle breda ut sig. Bladen är även något för mörkt gröna för att vara helt perfekta för grönfonden. Men, med tiden har bestånden gett plats för brudbröd och andra örter. Skogsklöver bidrar väl till Smängens rikedom.