Etikettarkiv: Trift

Mandelblom – ökar och minskar

Underbar vårfärg

För första gången har mandelblom minskat inom ett område. Den har nästan övergivit den växtplats där de initialt köpta plantorna planterades och där den vissa år varit mycket talrik. Mandlarna har klarat mycket torra somrar, men kanske har svårare att överleva den torra vår vi haft i år. Eller – uppkommer en näringsbrist? Samtidigt har örten vuxit ut på många andra platser, här med trift. Mandelblom – en av Smängens mest efterlängtade blomkorgar.

Trift och mandelblom 27 maj 2019.

Mandelblom 4 maj 2019

Trift – skadan kortvarig

Gräsklipparens snagg borta

Detta är det enda exemplaret av trift på Smängen som blivit stort. Varje höst snaggar gräsklipparen den så att inga blad blir kvar efter efterbetningen på en stor del av plantan. Varje vår kommer bladen igen med ny livskraft. Även gulkämpar blir snaggad på motsvarande sätt – övriga örter behåller sina blad även då klipphöjden är låg.

Trift 7 maj 2017 klockan 14 37.
Trift 7 maj 2017 klockan 14 37.

Trift, mandelblom och gullviva – svårfångad njutbar vårtrio

Gul, vit och rosa lågmäld vårkombination

Med ambitionen att fånga den vackra kombinationen av trift, mandelblom och gullviva försökte jag hitta en vinkel för kameran. De frodiga exemplaren växer långt ifrån varandra. De smälter ihop för ögat men kan inte fångas på bild tillsammans. Gullvivan är på väg att vissna och triften har inte slagit ut ordentligt. Där enstaka exemplar växer nära varandra går det att ta en bild, men det är tveksamt om färgkombinationen kommer fram.

Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016
Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016

Mandelblom 16 maj 2016
Mandelblom 16 maj 2016

Gullviva 16 maj, 2016
Gullviva 16 maj, 2016

Trift 16 maj 2016
Trift 16 maj 2016

 

OdlingsTV och krångel

Nedanstående skrivs som ett svar på kommentarer gällande OdlingsTV som inte publiceras på bloggen.

Hej och tack för era kommentarer! Jag bedriver ingen forskning själv men i denna uppsats kan många referenser hittas. Mina egna erfarenheter har naturligtvis begränsat värde utanför min lilla plätt. Vackra övervintrande bladrosetter som slits sönder på Smängen innefattar trift och gulkämpar. Oftast kommer dock samma ört igen på samma plats och hyvlingen bidrar till att ytan blir jämn. Mandelblom och prästkrage, exempelvis, klarar sig i stort sett oskadda även då gräsklipparen har lägsta klipphöjd. De delar av Smängen som är jämna och där växtligheten blir riktigt kort vid efterbetning med gräsklippare tycker jag är vackrast de många vintermånaderna – mossa och svamp tar vid och ger färg och spänst. Jag har vissa år tillfört Smängen lite sand för att just få ytan jämn inför gräsklipparens efterbetning. När det gäller jordmån har jag ambitionen att vid tillfälle läsa Martin Hammers originalarbeten. Jag ser en smäng i trädgården som något helt annat än en slåtteräng, en vägkant eller ett trädgårdsland. Med slåtter och efterbetning med gräsklippare samt kontinuerlig tillförsel av frö, som ger en fröreserv, kan arbetsinsatsen för en smäng troligen bli mindre både under anläggning och skötsel än för en gräsmatta. Jag gissar att någon tycker det är onödigt att köpa en lie för slåtter på 15 kvadratmeter. En liten ängsplätt i trädgården ger möjlighet att studera ängsblommornas dynamik på nära håll. Med närheten kan vi följa hur mandelblom först blommar för att sedan försvinna helt och ge plats för en lång rad andra blommande örter – och sedan skänka glädje hela vintern med nya vackra bladrosetter som växte ut under hösten. För att få flera smängar tror jag vi måste motverka alla som vill krångla till det.

Vintergrävning av trift

Med planteringsjärnet går det snabbt att göra hål för en eller flera rosetter av trift
Med planteringsjärnet går det snabbt att göra hål för en eller flera rosetter av trift

Denna underbara vinterdag önskade jag lite umgänge med Smängen. Triften har blivit så rik på parkeringen att stenarna inte syns på vissa avsnitt. Tänkte därför flytta en del plantor till en närbelägen strandäng som vi håller på att restaurera. Men, tjälen på strandängen hindrade nedgrävning. En liten yta på Smängen, en bit från huset, täcks av höga gräs och gullris. Den ligger varmt, nära berget, och jordmånen tycks vara rikhaltig på lera just där. Jag tog isär de uppgrävda plantorna med trift och särade på rosetterna. Därefter satte jag ned rosetterna av trift invid de höga gräsen. Förhoppningsvis kan triften nu konkurrera och ge ytan ett trevligt utseende hela året. Märkvärdigt hur många rosetter en planta består av – och därmed möjligheten att sprida trift över nya ytor.

Inte lätt att se - men de mörkare rutorna innehåller rosetter av trift som jag just satt ned
Inte lätt att se – men de mörkare rutorna innehåller rosetter av trift som jag just satt ned