Tidig klocka öppen mot himlen

Ängsklockans (campanula patula) blå färg med lite inslag av rött kan föra tanken till en ljus kvällshimmel under maj. Till min stora glädje blommade de pluggplantor jag dragit upp och planterat ut. Samtidigt sågs kronblad på en annan del av Smängen . De härstammar rimligen från de frön jag spred för några år sedan. Vore trevligt om denna tvååring återkommer nästa år.

För ungefär tio år sedan gjorde jag mitt första försök att etablera örten på Smängen. Pluggplantor inköptes och planterades en höst. Blomningen året efter blev futtig och efter det försvann arten. Höstplantering på Smängen har sällan varit lyckosam.

Ängsklocka 6 juni 2022. Knoppar av brudbröd ses även.
Ängsklocka, skogsnäva och buskstjärnblomma 7 juni 2022.