Att anlägga en äng i trädgården.

TorrSmängen – bilder 2016

Tanken är att fotografera ungefär från samma vinkel under ett år.

TorrSmängen  22 oktober klockan 14 51. Malvan har några kvarvarande blomkorgar. Ytan blev i år harmoniskt kortväxt utom för malvan.
TorrSmängen 22 oktober klockan 14 51. Malvan har några kvarvarande blomkorgar. Ytan blev i år harmoniskt kortväxt utom för malvan.
TorrSmängen 4 september 2016 klockan 18.03. En yta täcks av gul käringtand på ett sätt jag är van att se vid midsommar. Malva, åkervädd, liten blåklocka och en sydlig vädd harmonierar. Stortimjan och kungsmynta uppvisar mörkare nyanser. Bockrot och röllika är vita inslag.
TorrSmängen 4 september 2016 klockan 18.03. En yta täcks av gul käringtand på ett sätt jag är van att se vid midsommar. Malva, åkervädd, liten blåklocka och en sydlig vädd harmonierar. Stortimjan och kungsmynta uppvisar mörkare nyanser. Bockrot och röllika är vita inslag.
TorrSmängen 11 augusti 2016 klockan 1958. Myskmalva, rödklint, åkervädd och liten blåklocka ger fortfarande färg
TorrSmängen 11 augusti 2016 klockan 19.58. Myskmalva, rödklint, åkervädd och liten blåklocka ger fortfarande färg
TorrSmängen 3 augusti 2016 kl 14 34. Malva, rödklint, backnejlika, liten blåklocka, johannesört, käringtand, bockrot, röllika och vildmorot ger färg.
TorrSmängen 3 augusti 2016 kl 14 34. Malva, rödklint, backnejlika, liten blåklocka, johannesört, käringtand, kungsmynta, timjan, bockrot, röllika och vildmorot ger färg.
orrSmängen 30 juli 2016 kl 13 26
TorrSmängen 30 juli 2016 kl 13 26
Torrsmängen 12 juli 2016 klockan 20 44. Myskmalva ger färg med väddklint och liten blåklocka.
Torrsmängen 12 juli 2016 klockan 20 44. Myskmalva ger färg med väddklint och liten blåklocka.
Torrsmängen 1 juli 2016 klockan 19 34. Myskmalva börjar ge lite färg.
Torrsmängen 1 juli 2016 klockan 19 34. Myskmalva börjar ge lite färg.
TorrSmängen 19 juni klockan 20 36. För ett år sedan sågs ett stort antal stolta brudbröd, nu har alla torkat. Ingen bild som sidans vinjett kan tas i år. Jag får vänta till nästa år, då kanske örten kommer igen med extra kraft. Enstaka åkervädd och trift ger färg, högst upp till höger väddklint.
TorrSmängen 19 juni klockan 20 36. För ett år sedan sågs ett stort antal stolta brudbröd, nu har alla torkat. Ingen bild som sidans vinjett kan tas i år. Jag får vänta till nästa år, då kanske örten kommer igen med extra kraft. Enstaka åkervädd och trift ger färg, högst upp till höger väddklint.
TorrSmängen 10 juni 2016 klockan 20 28. Tanken var att denna bildserie här skulle visa upp ordentligt med färg från brudbröd och prästkrage. Men, torkan förhindrade detta. Jag får trösta mig med att de etablerade exemplaren brudbröd hittills har överlevt torka och kommit igen året efter med en ännu mer kraftfull blomning.
TorrSmängen 10 juni 2016 klockan 20 28. Tanken var att denna bildserie här skulle visa upp ordentligt med färg från brudbröd och prästkrage. Men, torkan förhindrade detta. Jag får trösta mig med att de etablerade exemplaren brudbröd hittills har överlevt torka och kommit igen året efter med en ännu mer kraftfull blomning.
TorrSmängen 26 maj klockan 21 51. Mandelblom ger färg. Svårt att se på bilden är att styvmorsviol, käringtand, tjärblomster och trift ger lokal kontrast.
TorrSmängen 26 maj klockan 21 51. Mandelblom ger färg. Svårt att se på bilden är att styvmorsviol, käringtand, tjärblomster och trift ger lokal kontrast.
TorrSmängen 16 maj, 2016, klockan 20 54. Flertalet mandelblom är nu utslagna och gullviva börjar vissna. Triften ger ännu inte färg på denna yta.
TorrSmängen 16 maj, 2016, klockan 20 54. Flertalet mandelblom är nu utslagna och gullviva börjar vissna. Triften ger ännu inte färg på denna yta.
TorrSmängen 13 maj klockan 21 07. Gullviva är ännu utslagen när en stor del av mandelblom visar upp sina kronblad. När trift tillkommer blir det en fin kombination. Alla dessa mandelblom är frösådda och spridningen har kommit de senaste åren.
TorrSmängen 13 maj klockan 21 07. Gullviva är ännu utslagen när en stor del av mandelblom visar upp sina kronblad. När trift tillkommer blir det en fin kombination. Alla dessa mandelblom är frösådda och spridningen har kommit de senaste åren.

8 maj klockan 20 10. Värmen har kommit och allt växer snabbt. De mandelblom och gullviva som är utslagna syns dock knappt på bilden. Intressant att både mandelblom och skogslök liksom har bildat två stråk av frösådda exemplar.

8 maj klockan 20 10. Värmen har kommit och allt växer snabbt. De mandelblom och gullviva som är utslagna syns dock knappt på bilden. Intressant att både mandelblom och skogslök liksom har bildat två stråk av frösådda exemplar.

TorrSmängen 3 maj 2016 klockan 19 33. Bladrosetter från malva och brudbröd ger grön färg. Skogslök ses i mitten, ser ut som gräs med breda blad.
TorrSmängen 3 maj 2016 klockan 19 33. Bladrosetter från malva och brudbröd ger grön färg. Skogslök ses i mitten, ser ut som gräs med breda blad.
TorrSmängen 3 april klockan 18 27. Lite mörkare än på förra bilden, ändå syns att bladrosetter från mandelblom och malva växt. Brudbröd är ännu stilla.
TorrSmängen 3 april klockan 18 27. Lite mörkare än på förra bilden, ändå syns att bladrosetter från mandelblom och malva växt. Brudbröd är ännu stilla.
TorrSmängen 29 mars 2016 klockan 13 54
TorrSmängen 29 mars 2016 klockan 13 54

.

Ängfullness med en egen blomsteräng