Trift, mandelblom och gullviva

Mandelblom är utspridda. Färgerna från trift, gullviva och mandelblom harmonierar fint med varandra.

Gullviva (primula veris), trift (armeria maritima) och mandelblom (saxifraga granulata) 20 maj 2021.