Tuktad gräsmatta eller ängsmark – klimat och fauna

  • Mindre koldioxid och fler blombesökande insekter

Ett ambitiöst projekt vid Statens Lantbruksuniversitet har kartlagt utsläpp av koldioxid samt förekomst av daggmaskar och vissa pollinatörer på golfbanor och olika gräsytor i Uppsala, Göteborg och Malmö. Här får vi vetenskap bakom sloganen att anlägga en äng i trädgården kan ses som klimataktivism. Min drivkraft har varit glädjen med färg och form, att se örter växa och lära mig våra vanligaste örter. Men, trevligt att Smängen även gör gott för helheten. Klicka nedan om du vill se en PDF av rapporten.

Maria Ignatieva. En handbok. Alternativ till gräsmatta i Sverige – från teori till praktik. ISBN (tryckt) 978-91-85735-41-9. ISBN (elektronisk) 978-91-85735-42-6.

Tusensköna, förgätmigej och en skelört. Gräsyta vid hyreshus, nära Eriksdalsbadet, Stockholm.
Backnejlika, blodnäva och prästkrage. Frösådda plantor som hittat till varandra. Smängen 25 juni 2017 klockan 11 19.