Utarmad yta som gödslas

Balans kan kräva tillförsel

På denna yta försvann örter och inga gräs växte in. Jag tolkade det om att ytan var alltför utarmad på näringsämnen. De senaste åren har jag försiktigt tillfört jord, höstgödsel och nedklippta växtdelar i samband med slåttern. Kylan under maj och juni, och kanske även regnen under juni, har säkert spelat in så att harklöver och backnejlika växer frodigt i år. Prästkrage, åkervädd och brudbröd har tillkommit. Något eller några år till fortsätter jag nog att tillföra gödsel och jord. Om höga gräs växer in slutar jag.

Utarmad yta som gödslas, 27 juni 2019.