Varför inte ängsblommor?

Många ytor i Stockholm är klart större än Smängen. Denna gamla banvall i Årstaviken skulle kunna omformas till en underbar äng.

Ohävdad banvall mitt i Stockholm.