Värme – vår på smängen

Nagelört (erophila verna), 18 april 2021. Jag tillförde jord för att jämna ut ytan, och då visade sig denna ettåring.
Arten tog jag med från villatomten vi hade tidigare, den stod där 1982. Nu har ett litet bestånd klarat sig norr om en sten under 25 år på FuktSmängen.