Utslagna kronblad 18 juli

Axveronika, Backglim, Backnejlika, Bergsyra, Blodnäva, Blodrot, Blåeld, Blåklint, Blåmunkar, Bockrot, Borstnejlika, Daggkåpa, Fackelblomster, Femfingerört, Fältvädd, Färgkulla, Getväppling, Grässtjärnblomma, Gul fingerborgsblomma, Gulmåra, Gulsporre, Gulvial, Harklöver, Humlesuga, Johannesört, Jordklöver, Knölsyska, Kornvallmo, Kungsmynta, Käringtand, Liten blåklocka, Myskmalva, Nattljus, Nysört, Prästkrage, Rödklint, Rödklöver, Röllika, Skogsklöver, Skogslök, Smällglim, Stallört, Stor blåklocka, Stortimjam, Strandkvanne, Strandlysing, Svartklint, Trådklöver, Trädgårdsveronika, Vildmorot, Vit fetknopp, Vitklöver, Väddklint, Åkervädd, Ältranunkel, Ögontröst.

Brasklapp. Jag har ingen biologisk utbildning. Listan kan innehålla felaktigheter. Svartklint kan vara en europeisk släkting.