Växtsäsongen 2016 på Smängen

Vackrast, sämst, vackrast

En kort sammanfattning av växtsäsongen 2016 på Smängen blir den bästa vårblomningen någonsin, utebliven blomning över midsommar och den vackraste högsommarbilden jag sett på stora delar av Smängen. Smängens utseende under midsommar och högsommar har till stora delar formats av torka och värme under tre veckor i juni samt det myckna regnandet under juli.
Det tycks mig även som om jag inte kommer mycket längre med konceptet ”En liten äng i trädgården” , en smäng. Tidig vår – backskärvfrö, styvmorsviol och lungört ger glädje. Full vår – mandelblom, styvmorsviol, gullviva, kattfot och trift färgar TorrSmängen, lungört, svalört, förgätmigej och buskstjärnblomma färgar FuktSmängen. Runt midsommar – en stor mängd olika örter ger färg, vackrast är brudbröd på TorrSmängen och ängsnäva på FuktSmängen. Men, många av midsommarens örter blommar under kort tid. Högsommar och höst ger återigen blomkorgar från många örter färg och även frökapslar adderar. Viktiga för färgen på TorrSmängen är backnejlika, krusmynta, käringtand, myskmalva, vildmorot, röllika, väddklint och mot hösten bockrot, flockfibbla och rödklint. FuktSmängen, med sin högre växtlighet, har fackelblomster, nysört och ängsvädd som viktiga sena inslag. Men, de många örter som enbart växer i några få exemplar eller som inte ger så mycket färg är även de viktiga för helheten, tillsammans med gräs och starr. Ärenpris, timjan, gul fetknopp, vit fetknopp, gulkämpar, rödkämpar, blodrot, smultron, revfingerört, käringtand, mattfibbla och daggkåpa adderar till andra örters bladrosetter, gräs och starr så att grönfonden blir låg och variationsrik. Svartklint och gul fingerborgsblomma bryter av mot övriga örter. Smängen ligger nära havet i växtzon tre och  på morän, några ytor har jag försiktigt berikat med snäckor och plantjord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *