Vit fetknopp – trivs bäst ensam

Så här i början på juli ger vit fetknopp rikligt med färg utmed Smängens kanter mot berget. På en närbelägen sopstation växte ett stort bestånd – jag tog med stänglar efter att ha slängt sopor. (Beståndet är nu borta efter att sopstationen utvidgats.)

Stänglarna lades helt sonika på marken till hösten efter slåttern. Många tog sig och blommade vackert första året efter inplanteringen. Denna fetknopp uppför sig inte lika egensinnig som gul fetknopp på Smängen; på de ställen där den etablerat sig återkommer den år efter år. Men, där jag försökt plantera in den kan den synas något år för att sedan försvinna. Den har inte tålt konkurrensen när gräs växt ut, även om gräset torkat i juli. Vit fetknopp blir vackrast, och syns bäst, på kanter och andra ställen (som på bilden) där övriga växter torkar.

Vid ett tillfälle tänkte jag att inbäddning i jord till hösten skulle ge extra kraftiga plantor till våren. Helt fel – inga av de stänglar som täcktes med jord visade sig året efter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *